Monozukuri

Ben je met alle goede bedoelingen begonnen met Lean, maar heb je het gevoel dat het toch niet goed van de grond komt? Wellicht is Monozukuri de oplossing voor jou!

 

Wat is Monozukuri?

Monozukuri bestaat uit de 2 Japanse woorden ‘mono’ en ‘zukuri’. Mono betekent ‘het gemaakte/het ding’ en ‘zukuri’ betekent “maakproces’. Monozukuri richt zich niet alleen op de tools van het continu verbeteren maar ook op de cultuur die daarbij van belang is. Hierbij wordt niet alleen de techniek van continu verbeteren omvat, maar ook de sociale kant. Het is van belang dat de medewerkers voldoening halen uit hun werk.

Hoe komt het dat verandertrajecten misgaan?

Het gebeurt regelmatig dat grote verandertrajecten, ondanks een goede planning, toch falen. In Japan vroeg men zich af waarom de implementatie van World Class Manafacturing zo moeizaam ging. Men kwam tot de conclusie dat er regelmatig sprake was van twee stromen die niet met elkaar verbonden waren en elkaar niet versterkten. Deze twee waardestromen zijn de productwaardestroom en de menswaardestroom. De productwaardestroom is de stroom van grondstof naar eindproduct en de menswaardestroom zorgt voor hoogstaande medewerkers.

Door te veel aandacht voor korte termijn prestaties in de productwaardestroom zijn deze stromen te ver van elkaar verwijderd geraakt. Hierdoor raakten medewerkers eigenaarschap voor het verbeteren kwijt. Verbeteren gebeurde nog wel, maar niet meer vanuit een intrinsieke motivatie.

De twee stromen kunnen weer met elkaar verbonden worden door samen problemen op te lossen. Wanneer de twee stromen weer verbonden zijn, zit continu verbeteren in het DNA van de organisatie. Hierbij hoort uiteraard ook een manier van managen die de medewerker stimuleert.

De uitvoering van grote veranderingen of projecten kunnen alleen succesvol worden met het juiste managementsysteem en een sterk Change Management Plan. Monozukuri is een managementsysteem die structuur geeft aan verbeterinitiatieven binnen bedrijven. Dit wordt gerealiseerd door teams met verschillende functionaliteiten samen te laten werken en door focus te leggen op unieke doelstellingen. Zo wordt de end-to-end kostenprestatie te verbeteren. Dit resulteert in het excelleren van mensen en machines waardoor de optimale waarde voor klanten wordt behaald.

De drie pilaren van Monozukuri

Bij Monozukuri worden drie pilaren (allen bestaande uit drie aspecten) verbonden om zo goed en goedkoop mogelijk te kunnen produceren en continu verbeteren te excelleren.

1. Product & Development

 • Design-to-Cost
  Design-to-cost is een systematische aanpak om de kosten van productontwikkeling en de productie ervan te beheersen. De gedachtegang hierachter is dat vanaf het eerste moment kosten “in het product” ontworpen worden, deze kosten zijn later moeilijk te elimineren. Door in de conceptfase de juiste beslissingen te nemen, kunnen onnodige kosten in latere stadia van de productontwikkeling en productie voorkomen worden.
 • Standaardisatie
  Door standaardisatie wordt het proces, inclusief input en output, voorspelbaar. Dit leidt tot een uniform kwaliteitsniveau en maakt het makkelijker om kennis over het product en het proces te behouden.
 • “Tier-N-Supplier” Optimalisatie
  Door de leveranciers van het productieproces actief te betrekken bij het ontwikkelen van producten kan het aantal tussenleveranciers aanzienlijk verminderd worden. Transparantie en samenwerking met leveranciers is hierbij cruciaal.

2. Productie

 • Lean manufacturing
  Lean streeft naar een proces met zo min mogelijk verspillingen en optimale flow met maximale waarde toevoeging voor de klant. Bij Lean staan de medewerkers centraal doordat zij worden ingezet om verbeteringen te genereren.
 • Make vs. Buy
  Maken vs. Kopen vergelijkt de kosten en voordelen omtrent het intern produceren van een tussenproduct of service met de kosten en voordelen omtrent het kopen van dit tussenproduct of service bij een leverancier.
 • Digitalisering
  Door nieuwe technologieën gaat de ontwikkeling van productieprocessen steeds sneller. Dit resulteert in slimme software, robots en sensoring.

3. Supply chain

 • Cost to serve
  Met ‘Cost to serve’ wordt berekend hoe kosten zich opbouwen voor het leveren van goederen naar verschillende klanten. Doordat elk product en elke klant andere activiteiten verwacht omtrent levering, zijn ook de kosten per product en per klant verschillend.
 • Design to logistics
  Bij dit concept wordt er samengewerkt met product & development om zo de distributiekosten te drukken en de klantwaarde voor het leveren te optimaliseren
 • Taken
  Onder dit aspect valt een duidelijke taakverdeling binnen Supply Chain, maar ook een overzicht van verantwoordelijkheden van de organisatie t.o.v. de leveranciers en klanten.

Binnen deze pilaren staat samenwerking centraal, zo wordt niet alleen de productwaardestroom succesvol, maar wordt ook de menswaardestroom gefaciliteerd.

Kunnen wij je helpen?

Lukt het bij jou ook niet om je Lean verbeterproject succesvol uit te rollen? Wij helpen je graag. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of volg onze Lean Six Sigma Green Belt training.

 

Ga naar WhatsApp