Lean en Operational Excellence: hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Tools | Lean

Lean en Operational Excellence: hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Onze klanten komen regelmatig met de vraag: hoe verhouden Lean en Operational Excellence zich tot elkaar? Beide takken van sport worden veel besproken in de zoektocht naar organisatieoptimalisatie. Maar wat zijn de verschillen? En wat zijn de overeenkomsten? In dit artikel gaan wij hierop antwoord geven.

 

Operational Excellence? Lean?

Om heldere kaders te schetsen, starten we met een algemene definitie van beide begrippen. Operational Excellence werd voorheen gedefinieerd als de strategie om standaard producten en diensten tegen de laagste kosten te leveren (Treacy & Wiersema, 1995). Tegenwoordig is er echter een ander beeld van Operational Excellence en dit beeld is niet alleen gericht op het behalen van de allerlaagste kosten (of het streven naar de allerhoogste efficiëntie), maar het gaat ook om het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van klantwaarde tegen de laagst mogelijke kosten.
Lean is letterlijk de Engelse vertaling van mager of slank. Het gaat uit van een 5-tal principes die centraal staan in de mindset voor het leveren van waarde aan je klanten. Maximale waarde creatie staat centraal bij Lean. Als we ergens de oorsprong van Lean Management kunnen herleiden, dan is dat wel in Japan bij de autofabrikant Toyota die de basis heeft gelegd voor Toyota Production System (TPS).

Beide begrippen liggen in elkaars verlengde en vertonen veel overeenkomsten. De verschillen tussen Lean en Operational Excellence zien we daarom vooral in het verleden.

Hoe verhouden Lean en Operational Excellence zich tot elkaar?

Zowel Operational Excellence als Lean hebben betrekking op het verbeteren van de procesarchitectuur van je organisatie. Daarbij worden beide perspectieven vaak ingestoken vanuit een programmabenadering waarbij er via een structuur procesverbeteringen worden gerealiseerd. We kunnen Lean benaderen als een methode om tot Operational Excellence te komen, waarbij we zoeken naar de optimale balans tussen ‘continu (operationeel) verbeteren’ en ‘operationeel performen’. Dit kan je als volgt visualiseren (zie afbeelding).

Ga naar WhatsApp