Jack Welch, de Six Sigma legende

Methode

Jack Welch, de Six Sigma legende

Jack Welch, voormalig CEO van General Electric, is één van de bekendste namen in de Six Sigma wereld. Maar wie is Jack precies, en wat is zijn rol geweest bij de populariteit van Six Sigma? In deze blog een korte biografie.

Wie is Jack Welch?

Jack Welsh (officieel heet hij John Francis Welch), leefde van 1935 tot 2020 en is bekend geworden als CEO van General Electric. Jack Welch is zijn hele werkzame leven bij General Electric actief geweest. Na zijn studie chemische technologie heeft hij diverse functies gehad voordat hij in 1981 CEO werd. Dat is hij tot 2001 gebleven. In die periode heeft hij Six Sigma en kwaliteitsdenken geïntroduceerd. En niet zonder resultaat. Tijdens zijn periode als CEO is de beurswaarde van het bedrijf gestegen van $12 miljard naar $410 miljard. Een stijging van maar liefst 3300%. Tegelijkertijd heeft hij de (toen) relatief nieuwe methodiek Six Sigma een belangrijke impuls gegeven en sterk bijgedragen aan de bekendheid van de methode.

Wat verklaart het succes?

Als je achteraf terugkijkt op de periode 1981 tot 2001, zijn er eigenlijk twee periodes te onderscheiden tijdens zijn bewind.

Het eerste decennium

In de jaren ’80 werd Welch door vriend en vijand gezien als een harde manager. Zijn strategie was samen te vatten door: “Fix it, sell it or close it”. De regel was dat iedere divisie nummer 1 of 2 in de markt moest zijn, of anders moest verdwijnen. De reorganisatie die hiervan het gevolg was ging diep en de eisen die hij aan medewerkers stelde waren hoog. Hij vergeleek zijn medewerkers met een citroen die je uitknijpt maar waar ook maximaal gebruik werd gemaakt van de aanwezige talenten; “up or out”. Naast het reorganiseren van de bestaande divisies, was GE in die tijd ook actief op de overnamemarkt. Onder het bewind van Welch werden duizenden bedrijven overgenomen.

Het tweede decennium

In de jaren ’90 richtte Welch zich meer op e-business en Six Sigma. Six Sigma was in die tijd al bekend van onder andere Motorola, maar bij GE is er vooral gewerkt aan de wijze waarop implementatie plaatsvindt. Daarvoor introduceerde GE drie hoofdthema’s:

  • “Show Me the Money” – Six Sigma draait om verbeterde kwaliteit en verhoogde productiviteit. GE verbond de te realiseren verbeteringen altijd aan de (verkoop)prijs, wat een groot voordeel met zich meebracht in competitieve markten.
  • “Everybody Plays” – GE begreep al snel dat een proces niet ophoudt bij een bedrijf. Als je écht het verschil wilt maken, moet je de hele keten optimaliseren. Daarom werd Six Sigma ook toegepast bij de andere partners in de keten.
  • “Specific Techniques” – GE heeft Six Sigma een stap verder gebracht qua projectmanagementtools en -technieken. Het lukte daarom erg goed om de juiste projecten op de juiste wijze uit te voeren om daarmee maximaal bij te dragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelen.

…en ze leefden nog lang en gelukkig

Helaas heeft niet ieder sprookje een happy end. Achteraf gezien is GE sinds het vertrek van Jack Welch vooral achteruitgegaan. Onder geen van zijn opvolgers is beurswaarde in de buurt gekomen van de waarde onder Welch’ periode. Over de oorzaak hiervan wordt nog steeds gediscussieerd. Sommigen zeggen dat Welch de waarde van het bedrijf kunstmatig heeft verhoogd door er een financiële dienstverlener van te maken in plaats van een techniekconcern, terwijl anderen zeggen dat de opvolgers van Welch simpelweg minder goed waren. Ook zijn harde en competitieve managementstijl (“up or out”) is inmiddels onderwerp van kritiek geworden.

Na zijn werkzame leven is Jack Welch nog lang een veelgevraagd spreker en adviseur geweest. Ook heeft hij enkele boeken geschreven (zie onder). In maart 2020 is Jack Welch op 84-jarige leeftijd overleden.

Meer lezen over Jack Welch?

Over Jack en zijn tijd bij General Electric zijn verschillende boeken geschreven. We noemen er een paar:

  • Jack Welch Speaks – Wisdom from the worlds greatest business leader (1998, Janet Lowe). In dit boek vertelt Welsh onder andere over zijn visie op Six Sigma, de reden waarom hij het bij GE introduceerde en succesfactoren.
  • Jack Welch, waar het om gaat (2003, Jack Welch) – zijn autobiografie die in 2003 verscheen.
  • Winning (2005, Jack Welch en Suzy Welch) – Dit boek schreef hij in 2005 samen met zijn echtgenote Suzy. Met haar kijkt hij terug op zijn carrière bij General Electric en beschrijft zijn businessfilosofie en managementstijl.
Ga naar WhatsApp