Gage R&R, wat is het en hoe gebruik je het?

Tools | Lean

Gage R&R, wat is het en hoe gebruik je het?

Wat is Gage R&R?

De term Gage R&R bestaat uit drie gedeeltes. Gage is het Engelse woord voor meetapparaat. R&R staat voor ‘Repeatability’ en ‘Reproducibility’, ofwel de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid. Deze twee woorden lijken op elkaar, maar  hebben wel degelijk een andere betekenis. Bij herhaalbaarheid kijken we of dezelfde meting door dezelfde persoon hetzelfde resultaat geeft. Bij reproduceerbaarheid kijken we of dezelfde meting door verschillende mensen hetzelfde resultaat oplevert.

De herhaalbaarheid zegt iets over de spreiding die wordt toegevoegd door het apparaat zelf. De reproduceerbaarheid hangt af van de persoon die de meting uitvoert én hoe duidelijk de meetprocedure is omschreven. Binnen de Gage R&R worden deze twee aspecten samengevoegd om tot een oordeel te komen over het complete meetsysteem.

Data verzamelen is een essentieel onderdeel binnen Lean Six Sigma. Bewerkingstijden, doorlooptijden van diensten zoals hypotheekaanvragen en factuurverwerkingen, maar ook gewicht, lengte en breedte van geproduceerde producten zijn voorbeelden van data die verzameld en geanalyseerd kunnen worden.

Het is belangrijk om te toetsen of de verzamelde data betrouwbaar is. Beslissingen nemen op grond van onbetrouwbare data is iets waar we ver van weg willen blijven. Wat als je na verloop van tijd erachter komt dat de weegschaal, waar jij elke ochtend je gewicht op meet, altijd 5 kilo te veel heeft aangegeven? De trainingsschema’s en voedingsplannen die je hebt gemaakt blijken plots overbodig. Uiteindelijk willen we graag beslissingen nemen op grond van betrouwbare data.

Gage Repeatability & Reproducability, afgekort Gage R&R, helpt ons om te toetsen of het gebruikte meetsysteem (de weegschaal) betrouwbaar is. Dat doen we door op basis van statistiek te kijken naar de herhaalbaarheid (repeatability) en reproduceerbaarheid (reproducability) van een meetinstrument.

Gage R&R bestaat uit herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

Repeatability

De betrouwbaarheid van het meetsysteem wordt onder andere bepaald door de factor herhaalbaarheid. Krijg je dezelfde uitkomst als je hetzelfde fenomeen  met hetzelfde meetinstrument meet? In andere woorden, we kijken naar de mate waarin herhaalde metingen van eenzelfde product door dezelfde persoon onder gelijkblijvende omstandigheden dezelfde waarde opleveren.

Een leuk voorbeeld: In december 2017 was er een Japanse astronaut die claimde dat hij in de ruimte 9 cm was gegroeid. Hierdoor zou hij het risico lopen niet terug naar aarde gezonden te worden. Nadat hij opnieuw zijn lengte had gemeten (herhaalbaarheid) bleek deze Japanse astronaut ‘slechts’ 2 centimeter gegroeid te zijn.

Gage rr zelf leren toepassen

Echter, betrouwbaarheid op het gebied van herhaalbaarheid alleen is niet genoeg om iets over de totale manier van meten te zeggen. Dat brengt ons bij de volgende factor: Reproduceerbaarheid.

Reproducability

Reproduceerbaarheid zegt iets over de menselijke factor die van invloed is op de betrouwbaarheid van het verzamelen van gegevens: Krijg je dezelfde uitkomst als je hetzelfde fenomeen met hetzelfde meetinstrument laat meten door een ander persoon. We kijken dus naar de mate waarin herhaalde metingen van verschillende producten door verschillende personen overeenkomen.

Door te kijken naar de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van een meting kunnen we een goed beeld vormen van de betrouwbaarheid van het meetsysteem waarmee we data hebben verzameld. Als we slechts kijken naar 1 van deze 2 factoren krijgen we geen compleet beeld van de betrouwbaarheid van het meetsysteem. We kunnen grote vraagtekens zetten achter de betrouwbaarheid van het systeem.

Meer leren?

Wil je tijdens een training zelf aan de slag gaan met het maken van een Gage R&R en leren aan de hand van praktijksimulaties hoe je deze kan gebruiken? En ben je benieuwd naar wat Lean of Lean Six Sigma voor jouw organisatie kan betekenen? Volg dan één van deze trainingen:

Ga naar WhatsApp