De ervaringen van: Wendy Winkelman

De komende maanden zal Wendy al haar ervaringen met ons delen tijdens haar Lean Six Sigma Black Belt training.

Een leven lang leren

Eind augustus ben ik gestart met de Black Belt training van Bureau Tromp. Mijn ervaringen met deze training en mijn drijfveren om deel te nemen zal ik de komende weken met jullie delen.

Wie ben ik

Laat ik me eerst even voorstellen: mijn naam is Wendy Winkelman. Als personeelsadviseur zoek ik een nieuwe functie. In deze functie wil ik mijn ervaring als allround HR adviseur combineren met mijn specialismen op het terrein van talentmanagement, strategische personeelsplanning en procesoptimalisatie.

Mijn loopbaan begon als historica na mijn studie aan de Erasmus Universiteit. Na les te hebben gegeven en gewerkt te hebben voor musea en culturele instellingen kwam ik in de ICT terecht als softwaretester. Vervolgens ben ik kwaliteitsmedewerker geweest en heb ik onder meer ervaring opgedaan met SDM II, Prince en ISO 9001. In 2000 ben ik als procescontroller bij De Nederlandsche Bank begonnen. Het belangrijkste project in die periode was de introductie van de euro in 2002. Het optimaliseren van de processen en het inschalen van de risico’s waren mijn hoofdtaken. Mijn overtuiging dat procesoptimalisatie valt en staat bij mensen bepaalt mijn keus voor het HR vak. Als personeelsadviseur ben ik van 2005 tot 2010 werkzaam geweest bij De Nederlandsche Bank.

Momenteel werk ik voor De Participatiefabriek in Almere. Ik ben er trainer, loopbaancoach en projectleider talentmanagement. De Participatiefabriek helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hun baankansen te vergroten. De deelnemers zijn werkzoekenden. Vrijwillig of via de Gemeente Almere komen deelnemers bij de Participatiefabriek binnen. Door deelnemers hun talenten te laten ontdekken en door mensen de ruimte te geven om te groeien weten we mensen te inspireren. We helpen mensen om de energie die daarbij vrijkomt in te zetten om zich verder te ontwikkelen door elkaar kennis en vaardigheden aan te leren. Als samenwerkingspartner helpt Bureau Tromp ons daarbij door het voor deelnemers aan De Participatiefabriek mogelijk te maken deel te nemen aan hun trainingen.

Mijn talenten liggen op het terrein van organisatieadvies. Binnen De Participatiefabriek werk ik aan het talentmanagement. Hoe kunnen we deelnemers goed en snel laten doorgroeien binnen hun eigen mogelijkheden? Hoe houden we hen allemaal in beeld? Hoe kunnen we ontwikkelpaden voor hen uitzetten en hen motiveren door te leren en hen weer aan het roer zetten van hun eigen loopbaan?

Waarom de Black Belt training?

Als HR business partner wil ik meer stevigheid in het bedrijfskundige vergaren. Ik wil een nog gelijkwaardiger partner voor mijn belangrijkste klant, de manager, kunnen zijn. Dit kan door de Lean Six Sigma Black Belt training te volgen.

De trend is dat HR steeds meer een rol krijgt in het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Strategische Personeelsplanning is een belangrijk topic. Hierbij kijk je vanuit de huidige situatie naar je personeelsplanning en van daaruit stuur je op ontwikkelingen die je verwacht voor de toekomst. Vanuit de menskant meedenken over verbeteringen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers – als experts – vanuit een grotere betrokkenheid meedenken over het verbeteren van de processen en dat betekent een cultuuromslag. Juist hier zie ik mogelijkheden om mijn kennis en ervaring te koppelen aan de Black Belt training. Hoe gaan mensen met veranderingen om en hoe motiveer en inspireer je hen vanuit de organisatie om hieraan deel te nemen? En hoe ga je om met weerstand? Het doorbreken van de natuurlijke neiging om alles bij voorkeur bij het oude te laten? Hoe zit het met onzekerheid? We kiezen een pad, maar kennen niet altijd de uitkomst.

Met Lean Six Sigma wil ik me een nieuwe filosofie en een instrumentarium eigen maken om concreter te werken aan de strategie en visie van de organisatie waar ik me voor in zet. Dit leren en mijn nieuwsgierigheid daarnaar zijn de belangrijkste redenen om deel te nemen aan de training bij Bureau Tromp.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat ik met de Black Belt een ander loopbaanperspectief krijg. Niet langer als onbetaald, maar als betaald professional aan het werk binnen het vakgebied organisatie- en personeelsadvies.

In mijn volgende blog schrijf ik over mijn eerste indruk van de Black Belt training. Dan heb ik de eerste twee trainingsdagen achter de rug. Ik ben erg benieuwd en heb er ontzettend veel zin in!

 

Ga naar WhatsApp