De ervaringen van: Wendy Winkelman (3)

De afgelopen maanden heeft Wendy al een deel van haar ervaringen tijdens de Black Belt training met ons gedeeld.

Nu ze over de helft van haar training is beschrijft ze hoe ze omgaat met alle theorie die aan bod komt en wat ze vindt van de manier van werken tijdens de training. Heb je haar vorige artikel gemist? Dit lees je hier.

Lopen leer je niet in een dag

Donderdag, start van module 4. De dagen hieraan voorafgaand hebben we veel gedaan. Maar de voorbereiding op de Lean Six Sigma module is inmiddels een weekje weggezakt. Onderweg in de trein is het uitzicht door de mist beperkt. Gelegenheid genoeg om door de stof te bladeren. Het besef groeit dat ondanks mijn inspanning direct na module 3, veel in mist is opgegaan. Uit de gesprekken voorafgaand en aan het begin van de module blijkt dat ik daarin niet alleen sta.

Toch blijf ik me over mezelf verbazen. Voor mij zit de kracht van Lean Six Sigma in de eenvoud van het model en de kern van de filosofie: continu verbeteren en de mens (klant/medewerker) centraal zetten. Maar daarboven in mijn brein is het aan het dwarrelen.

De leerfasen van Maslow

Als HR adviseur en loopbaancoach maak ik graag gebruik van de leerfasen van Maslow. Maslow (1908-1970) ontwikkelt in de jaren ’60 de humanistische psychologie. Zijn behoeftepiramide is zijn bekendste wetenschappelijke bijdrage.

Het model waarin hij de leerfasen beschrijft ziet er als volgt uit:

  1. Onbewust onbekwaam: de kleine baby die zich niet bewust is van het feit dat hij niet kan lopen.
  2. Bewust onbekwaam: de peuter die zich bewust is van het niet kunnen lopen, maar niet verder komt dan het leren staan.
  3. Bewust bekwaam: de peuter die zijn eerste stapjes doet aan de rand van de tafel of aan de hand van een ouder.
  4. Onbewust bekwaam: de peuter die rondloopt door de kamer.

Het dwarrelen in mijn brein hoort bij de fase tussen bewust onbekwaam en bewust bekwaam. Ik weet dat ik delen mis en weet delen wel maar kan deze nog niet altijd in elke situatie toepassen. Ook mis ik voor mezelf het overzicht in wat ik wel en niet weet. Voor mij geldt dat ik pas het gevoel heb kennis te beheersen als ik het uit kan leggen aan anderen. Dat betekent dat ik wederom het cursusmateriaal doorneem en er mijn eigen handleiding van maak. Als ik mijn eigen handleiding niet meer nodig heb dan weet ik dat ik onbewust bekwaam ben. Ik draai op de automatische piloot Lean Six Sigma projecten.

Bij de les

Maar terug naar donderdag. We geven als groep aan dat een stuk herhaling van de statistiek uit module 3 niet overbodig zou zijn. Daar wordt op ingespeeld door dit op de agenda voor vrijdagochtend te zetten. Vandaag staat een simulatie dienstverlening op de agenda. Het concrete voorbeeld maakt het gemakkelijk om de draad snel weer op te pakken. Het is me die donderdag wel duidelijk dat de denker in mij ook een momentje reflectie nodig heeft. Vanavond toch nog maar even aan de studie. Het werken met Minitab opfrissen en begrippen op de juiste plek laten vallen. Langzaamaan is duidelijk wanneer statische berekeningen worden toegepast. Het interpreteren van de grafieken is duidelijk en voegt veel waarde toe.

Als groep maken we een beweging naar de volgende fase. Hoe ga je binnen de organisatie Lean Six Sigma projecten succesvol maken. Welke verandermechanismen werken er? Hoe zorg je voor voldoende tijd voor jouw projecten? Hoe pak en krijg je als Black Belt de verantwoordelijkheid om jouw deel te kunnen realiseren? En misschien nog wel belangrijker; hoe voorkom je dat je lijnverantwoordelijkheden op jouw bordje krijgt? De ruime praktijkervaring in de groep zorgt voor een inspirerende vrijdagmiddag. Een middag waarin blijkt dat de menselijke factor cruciaal is en blijft in verandertrajecten en in Lean Six Sigma trajecten.

Aan de wandel

Lopen leer je niet in één dag is de kop van deze blog. Leren is jezelf toestaan fouten te maken. Met vallen en opstaan kom je verder. Wat ik bijzonder waardeer binnen de training van Bureau Tromp is dat er gewerkt wordt met praktijkgerichte simulaties. Deze maken inzichtelijk wat en waar chaos ontstaat en wat dat met mensen doet. Maar ook dat je de bestaande werkelijkheid ingrijpend verandert door er met een Lean Six Sigma bril gestructureerd veranderingen in aan te brengen. De aandacht in de training voor het begeleiden van het proces van verandering spreekt mij bijzonder aan. Het sturen op blijvende continue verbetering en het mensen de expertise geven om zelf bij te dragen aan continu verbeteren. Mijn toolbox vul ik graag aan met Lean Six Sigma. Nog een paar weken en dan is het zover. Het examen en dan de praktijk in als Black Belt. Ik heb ongelooflijk veel zin in dat nieuwe loopbaanpad.

Ga naar WhatsApp