De ervaringen van: René Janssen

De afgelopen maanden heb ik via de Participatiefabriek in Almere de Lean Six Sigma Black Belt training bij Bureau Tromp gevolgd. Samen met elf andere deelnemers uit verschillende vakgebieden en met verschillende functies, heb ik de training met succes afgesloten.

Begin januari 2018 ben ik gestart met deze Black Belt training van Bureau Tromp. Gezien mijn werkervaring was het voor mij mogelijk om direct deel te nemen aan de Black Belt training. Mijn ervaring met deze training en mijn drijfveren om deel te nemen wil ik graag met jullie delen.

Wie ben ik?

Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is René Janssen. Als operationeel manager was ik op zoek naar een nieuwe functie in een manufacturing en/of automotive-omgeving waar ik mijn ervaring kon inzetten om het bedrijf te helpen verbeteringen door te voeren.

Mijn loopbaan begon, na het afronden van HTS werktuigbouwkunde, als intercedent bij een detacheringsbureau in Amsterdam-Osdorp. Na een jaar werkzaam te zijn geweest, heb ik de overstap gemaakt naar een technische functie bij Cascade NV in Diemen. Hier kreeg ik ook te maken met een nieuw horizontaal bewerkingscenter van NIIAGATA (Japans). Door deze ervaring heb ik al vroeg kennis mogen maken met de Japanse werkwijze van continue verbeteren. Wij hadden namelijk in plaats van een kettinggereedschap-magazijn gekozen voor een nieuw matrixgereedschap-magazijn waarmee toolwisseltijden drastisch werden verlaagd en de machine ook ’s nachts onbemand kon draaien. Echter was dit matrixgereedschap-magazijn nog niet vrijgegeven voor de markt en bevond het zich nog in de testfase. Daar wij van Cascade toch de toekomst in wilden gaan met de nieuwste ontwikkelingen zijn wij overeen gekomen dat wij deze uitvoering toch geleverd konden krijgen inclusief een Japanse collega ter plaatse om de testperiode bij ons op locatie te ondersteunen. In de daaropvolgende jaren heb ik een bedrijfsverhuizing naar Almere meegemaakt waarin ik deel uitmaakte van een werkgroep voor de inrichting van de nieuwe productieplant op basis van de Demand flow technology. Van batch-georiënteerd naar klantorder-gestuurd produceren, met als resultaat drastische verlaging van doorlooptijden en minimale voorraden, just-in-time-leveringen, verhoging van de kwaliteit van ons product, ondersteund door 6S werkwijze, shopfloor control, elimineren van verspillingen (8x waste) en kanban-processen.

Het afgelopen jaar ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij de Participatiefabriekin Almere. Ik ben er trainer/coach geworden van de introductietraining voor werkzoekenden. De Participatiefabriek helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun baankansen te vergroten. De deelnemers zijn werkzoekenden. Vrijwillig of via de gemeente Almere komen zij bij de Participatiefabriek binnen. Door de deelnemers hun talenten te laten ontdekken en mensen de ruimte te geven om te groeien, weten we hen te inspireren. We helpen hen om de energie die daarbij vrijkomt in te zetten om zich verder te ontwikkelen door kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden. Als samenwerkingspartner helpt Bureau Tromp de Participatiefabriek door de vrijwilligers die werkzaam zijn bij de Participatiefabriek de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan hun trainingen.

Waarom de Black Belt-training?

Om als leidinggevende in een productieomgeving de veranderingen te kunnen realiseren, mijn curriculum vitae te versterken en zo de kansen tot het vinden van een baan te vergroten, ben ik de Lean Six Sigma Black Belt training bij Bureau Tromp gaan volgen.

De trend is dat steeds meer organisaties in diverse marktgebieden zich flexibel willen inrichten op de toekomst en de ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan willen voorblijven ten opzichte van de concurrenten in hun markt. Voor vele bedrijven is hiervoor een cultuuromslag nodig. De medewerkers écht betrekken bij de veranderingen die noodzakelijk zijn door hen zelf mee te laten denken in de verbeteringen.

Juist hier zie ik mogelijkheden om mijn kennis en ervaring te koppelen aan de Black Belt training. Hoe gaan mensen met veranderingen om? Hoe motiveer en inspireer je hen vanuit de organisatie om hieraan deel te nemen? Hoe ga je om met weerstand, en het doorbreken van de natuurlijke neiging om alles bij het oude te laten? Hoe zit het met onzekerheid? We kiezen een pad, maar kennen niet altijd de uitkomst.

Met het behalen van het Lean Six Sigma Black Belt-certificaat kan ik eerder genoemde ervaring ook officieel onderbouwen met een certificaat van kundigheid op dit gebied en daarmee concreter werken aan de strategie en visie van de organisatie waar ik me voor in zet.

De Black Belt opleiding van Bureau Tromp heeft voor mij eraan bijgedragen dat ik zelfs al tijdens mijn training een werkgever heb gevonden waar ik het geleerde kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Langs deze weg wil ik nogmaals de Participatiefabriek (Ineke van Galen) en Bureau Tromp bedanken voor de geboden kansen.

Tevens wil ik ook mijn medestudiegenoten bedanken voor hun positieve bijdrage aan de training, en trainer Sander Gooiker. Sander is een ervaren trainer die op inspirerende wijze de trainingen heeft gegeven en regelmatig praktijkvoorbeelden gebruikte waardoor het een leerzame training is geworden.

Op naar de toekomst, met vriendelijke groet,

René Janssen (Certified Black Belt)

Ga naar WhatsApp