De 5 stappen van Capability Maturity Model Integration

Methode

De 5 stappen van Capability Maturity Model Integration

Binnen Lean en Six Sigma staat het verbeteren van processen centraal. Een implementatie- en ontwikkelingstool die ook gericht is op procesoptimalisatie is het Capability Maturity Model Integration (CMMI) model. Simpel gezegd zorgt het gestandaardiseerde framework van CMMI binnen 5 stappen voor de beoordeling van de IT-ontwikkeling, managementprocessen of producten binnen een organisatie. Benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat en waarom CMMI zo goed samen gaat met Lean en Lean Six Sigma? Lees dan deze blog.

Wat is Capability Maturity Model Integration?

Het CMMI is oorspronkelijk gemaakt voor het Amerikaanse ministerie van Defensie om de kwaliteit en capaciteiten van hun softwarecontractanten te beoordelen. Later zijn de CMMI-modellen echter verder gegaan dan enkel software-engineering. Zo helpt het Capability Maturity Model Integration model tegenwoordig elke organisatie in iedere branche bij het bouwen, verbeteren en meten van hun capaciteiten en het verbeteren van prestaties.

De best practices van CMMI zijn gericht op wat er gedaan moet worden om de prestaties te verbeteren en de activiteiten af ​​te stemmen op bedrijfsdoelen. CMMI-modellen zijn begrijpelijk, toegankelijk en flexibel en integreren perfect met andere methodologieën, zoals agile.

5 niveaus binnen Capability Maturity Model Integration

Het model geeft in 5 stappen weer welke route je als organisatie kan doorlopen om processen te optimaliseren.

CMMI

De vijf niveaus van Capability Maturity Model Integration

1. Initieel

CMMI-volwassenheidsniveau 1 is doorgaans een onstabiele omgeving, waar een organisatie zeer reactief de brandjes blust. In deze omgeving zijn de processen ad hoc en is het bedrijf afhankelijk van specifieke personen om de zaken draaiende te houden. Bovendien zijn processen nieuw en vaak on-gedocumenteerd. Daarbij zijn bedrijven niet in staat om processen betrouwbaar te herhalen. Dit is het startpunt voor het verbeteren van deze herhalende processen binnen de organisatie.

Alle bedrijven starten in de beginfase met het creëren van een nieuw ontwikkelingsproces. Als je het proces eenmaal herhaald hebt – of geprobeerd hebt te herhalen – ontdek je onverwachte obstakels die je moet aanpakken. Met andere woorden, je moet aanpassingen doen om deze processen op te lossen. Daarnaast kan je ook data verzamelen om jezelf meer inzicht te verschaffen in je processen. De processen op zo’n manier ontwikkelen dat ze verder groeien naar het volgende niveau, zal de ene keer makkelijker gaan dan de andere keer. Maar onthoud dat het erg belangrijk is om de focus hierop te blijven houden, wil je als organisatie verderkomen.

2. Herhaalbaar

Op volwassenheidsniveau 2 zijn de processen van een organisatie makkelijker te herhalen en leveren ze consistente resultaten op. In dit stadium worden alle bedrijfsprojecten beheerd, zodat processen worden gepland, uitgevoerd, gemeten en gecontroleerd. Bij dit niveau ligt de focus op het beheer van eisen, processen, werkproducten en diensten. Je wilt er namelijk voor zorgen dat alle belanghebbenden van de processen duidelijk zijn en dat ze eigenaar worden van specifieke taken.

Het is van belang dat processen een bepaalde stresstest doorstaan. Dit bewijst dat, zelfs wanneer de zaken in de organisatie niet soepel verlopen, de processen toch consistente en meetbare resultaten opleveren.

3. Gedefinieerd

Bij volwassenheidsniveau 3 heeft je organisatie processen die goed gekarakteriseerd en begrepen zijn en bovendien worden beschreven in normen, procedures, tools en methoden. Processen moeten goed gedefinieerd en gedocumenteerd zijn en ze moeten in de loop van de tijd tot op zekere hoogte voortdurend worden verbeterd. Dit niveau brengt meer organisatie en standaardisatie in je proces door betrouwbaarheid en efficiëntie te bewerkstelligen.

4. Kwantitatief beheerd en bekwaam

Volwassenheidsniveau 4 is voor processen die een stadium hebben bereikt waarin ze worden gemeten met behulp van gedefinieerde specificaties die aantonen hoe het proces gunstig is voor de bedrijfsvoering.

Deze processen zijn herhaaldelijk getest, verfijnd en aangepast in verschillende omstandigheden binnen de organisatie. Alle belangrijke belanghebbenden en procesgebruikers zijn bekwaam in het vastgestelde proces en comfortabel in te zetten in verschillende omgevingen. Ook moet je proces zich inmiddels gemakkelijk aan kunnen passen aan andere projecten in de organisatie en als sjabloon dienen voor toekomstige procesontwikkeling.

5. Optimaliseren en efficiënt

Het uiteindelijke volwassenheidsniveau beschrijft de continu bewaakte processen en hun verbeteringen. Je processen moeten altijd flexibel genoeg blijven om nieuwe technologieën en innovatie in de organisatie te accommoderen. Ontwikkelingsprocessen zijn niet bedoeld om statisch te zijn. Daarom is het vijfde en laatste volwassenheidsniveau ook geen eindpunt. Organisaties moeten nog steeds een constante focus op procesprestaties houden om dat beoordelingsniveau te behouden.

Kortom, CMMI-modellen helpen organisaties hun huidige niveau van mogelijkheden en prestaties te begrijpen en bieden een gids om bedrijfsresultaten te optimaliseren. Deze constante verbetering van processen hangt nauw samen met de tools binnen de Lean en Lean Six Sigma methodiek.

lss green belt

Ga naar WhatsApp