Slimmer werken,
blije klanten

Provincie Gelderland

index

Onze dienstverlening

We stelden een combinatie van opleidingen en een tweetal pilottrajecten voor. De betrokkenen kregen de basis van Lean Six Sigma (op Yellow Belt niveau) uitgelegd en gingen daarna direct aan de slag met een eerste pilotproject, dat zich concentreerde op het proces ‘Vertrouwelijke poststromen’. Een groep medewerkers (4-6 personen) waarvan de verwachting was dat zij in de toekomst Lean Six Sigma trajecten gaan trekken, volgde parallel hieraan een uitgebreidere opleiding tot Lean Practisioner. In de pilot doorliep de projectgroep een volledige verbetercyclus en maakten zij kennis met de belangrijkste Lean instrumenten. Een adviseur van Bureau Tromp nam in deze eerste pilot het voortouw en liet de Lean trekker zien hoe de in theorie geleerde instrumenten in de praktijk ingezet worden.

In een tweede pilot werden (deels) andere medewerkers betrokken bij Lean Six Sigma en gingen ook zij aan de slag met verbetertrajecten. De trekker van Lean had op dat moment vanuit de eerste pilot al ervaring opgedaan en vervulde een veel actievere rol. De adviseur van Bureau Tromp vervulde een meer ondersteunende en coachende rol.

Consultants

Bas Kooijman en Reinier Tromp.

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.