Slimmer werken,
blije klanten

Over de Participatiefabriek

De Participatiefabriek is een werkervaringsproject van Stichting De Schoor in samenwerking met de gemeente Almere. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.

De Participatiefabriek richt zich op alle werkzoekenden in Almere waarbij het talent van de deelnemers als uitgangspunt wordt genomen. Dit talent kunnen zij gebruiken in de activiteiten die georganiseerd worden waardoor zij deze nog meer kunnen ontplooien. Op deze manier vergroten zij hun netwerk en hun kans op het vinden van betaald werk.

Onze samenwerking

Wij zijn erg trots op de samenwerking met de Participatiefabriek en zijn blij dat we een steentje bij kunnen dragen aan een maatschappelijk probleem dat veel mensen raakt: de economische crisis met werkloosheid als gevolg.

Door een aantal Lean Six Sigma opleidingsplaatsen per jaar aan te bieden kunnen wij samen mensen helpen die momenteel zonder werk zitten. Op deze manier kunnen zij hun kans vergroten op het vinden van een betaalde baan. Kennis is tenslotte macht. Helaas is het volgen van een passende opleiding bijna onmogelijk zonder inkomen.

We zijn erg blij dat onze samenwerking nu al zijn vruchten afwerpt. Vier deelnemers die een Lean Six Sigma training bij Bureau Tromp hebben gevolgd hebben inmiddels een nieuwe baan. In dit artikel kun je de ervaring lezen van Rene Janssen over onze Black Belt training.

Wil je meer lezen over De Participatiefabriek? Klik dan hier.

Contact