"Samen met Bureau Tromp hebben we de faalkosten van onze drukkerij teruggebracht"

Carl Smit

Onze dienstverlening

Onze aanpak bestaat altijd uit een combinatie van direct projectresultaten laten zien, draagvlak creëren en opleiden. We zorgen ervoor dat we enerzijds processen optimaliseren en daarmee de gewenste resultaten boeken. Anderzijds brengen onze adviseurs hun kennis en vaardigheden over op de medewerkers. Vanuit die gedachte stelden we een Pilottraject voor gericht op een primair proces samen met het opleiden van een beperkte groep medewerkers. In een tweede fase konden nieuwe processen worden geselecteerd en meer medewerkers worden opgeleid. Dit om de toegevoegde waarde van de methodiek aan te tonen zonder direct de gehele organisatie ermee te belasten.
De eerste fase bestond uit de volgende stappen:

1. Bewustwording: Als eerste organiseerden we een bewustwordingssessie voor de betrokken groep medewerkers en het management, waarin we de belangrijkste instrumenten uit de Lean-management toolbox presenteerden. De instrumenten die we behandelden waren direct toepasbaar in bestaande processen en boden daarnaast handvatten voor directe, dagelijkse verbeteringen in de eigen werkpraktijk. Naast het behandelen van theorie, besteedden we een gedeelte van de sessie aan een praktijkvoorbeeld. Aan de hand van een bestaand proces gingen we identificeren wat de verspillingen in het proces waren en hoe het proces geoptimaliseerd kon worden.

2. Inventarisatie van processen: De opdrachtgever had aangegeven dat het planningsproces zich goed leende voor een Lean Six Sigma project. Voor een volledig en gedragen beeld maakten wij samen met de betrokken medewerkers en management een inventarisatie welke andere processen in aanmerking kwamen voor een verbetertraject. Op basis hiervan werd samen met de opdrachtgever bepaald welk proces of processen als eerste werden aangepakt.

3. Meten en analyseren: Van het proces of de processen die voor verbetering in aanmerking kwamen, verzamelden en analyseerden we meetgegevens. Het cijfermatig inzicht over het proces en de procesprestaties, hielp bij het bepalen van oplossingsrichtingen en verbeterpotentieel.

4. Optimaliseren: In een interactieve sessie met medewerkers brachten we de verspillingen in het proces in kaart en bespraken we de uitkomsten van de meting en analyse. Aan de hand van deze inzichten werkten we de oplossingsrichtingen uit in de vorm van een kort actieplan. We maakten daarbij onderscheid tussen quick-wins (werden direct opgelost) en structurele verbeteringen.

Consultants

Jelle Marius

Business Development Manager

Jelle Marius heeft ervaring opgedaan bij verschillende organisaties en altijd in samenwerking met klanten. Van financiële dienstverlening, e-commerce en IT naar Lean Six Sigma consultancy. Vanwege zijn brede achtergrond kan hij zich goed inleven in verschillende situaties.

Start ook met efficiënter werken

Heb jij het idee dat er ‘iets’ beter kan in jouw organisatie maar weet je nog niet wat? Vraag dan de Lean Operational Excellence Quick Scan aan. Deze scan biedt uitkomst voor organisaties die zelf aan de slag willen met verbeteren. Liever een Bureau Tromp consultant die het traject van begin tot eind leidt? Neem contact op voor de mogelijkheden.

"*" geeft vereiste velden aan

Gerelateerd
Artikel bekijken

BAM Infra

Lees meer
Artikel bekijken

BBKwadraat

Lees meer
Artikel bekijken

Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V. in Weesp

Lees meer
Ga naar WhatsApp