Theory of Constraints

Elke proces heeft een beperking, dit wordt ook wel een bottleneck genoemd. Als je de focus van verbeteringen richt op de beperking van het proces, wordt er sneller en effectiever gewerkt. Zodoende kun je meer winst genereren. Dit is de achterliggende gedachte van de Theory of Constraints (ToC). In dit artikel leggen wij je uit wat de Theory of Constraints is en welke stappen je moet ondernemen om de ToC te implementeren in jouw organisatie.

Wat is de Theory of Constraints?

Met deze methodologie wil je de meest beperkende factor in een proces ontdekken. Deze bottleneck wordt vervolgens systematisch  weggenomen zodat dit geen beperkende factor meer is. In hypothese bestaat elk complex systeem uit meerdere gelinkte activiteiten. Om als organisatie je doel te behalen bevat de Theory of Constraints een set tools om dat doel ook uiteindelijk te halen. Om focus te creëren zijn er drie deelgebieden waar de ToC zich op richt:

 1. De vijf focus stappen
  identificeren en elimineren van beperkingen
 2. Het denkproces
  tools voor het analyseren en oplossen van problemen
 3. Throughput Accounting
  meten van prestaties en ondersteunen van managementbeslissingen

De ToC geeft prioriteit aan verbeteractiviteiten, waarbij de belangrijkste prioriteit altijd ligt bij de huidige beperking. Hierdoor is de ToC een zeer gerichte methodologie voor het creëren van snelle verbetering.

De vijf focus stappen

Middels de cyclus van de vijf focus stappen wordt de ToC uitgevoerd.

theory of constraints

 1. Identificeer de beperking
  Identificeer de huidige beperking/bottleneck in het proces
 2. Exploiteer de beperking
  Realiseer snelle verbeteringen in de doorloop van de beperking met de beschikbare resources
 3. Maak alles ondergeschikt
  Herzie alle overige activiteiten in het proces zodat ze in lijn zijn en de behoefte van de beperking ondersteunen
 4. Evalueer de performance
  Als de beperking nog steeds bestaat, overweeg dan verdere acties om de beperking te elimineren. Deze stap wordt herhaald totdat de beperking wordt doorbroken. Soms zijn hier ook investeringen voor nodig.
 5. Herhaal het proces
  De vijf focus stappen worden uitgewerkt in een cyclus. Daardoor, als een beperking is opgelost, ontstaat er automatisch een nieuwe beperking. Deze stap zorgt ervoor dat je nooit tevreden bent met wat je hebt toegepast. Verbeter de huidige beperking en ga door naar de volgende.

Het denkproces

Het denkproces is ontwikkeld als oorzaak en gevolg tool om de grondoorzaak te achterhalen van het ongewenste effect en deze te vervangen door nieuwe. De drie vragen hiervoor zijn:

  1. Wat moet er worden veranderd?
  2. Waarin moet het worden veranderd?
  3. Welke acties zorgen voor de verandering?

Hieronder staan een aantal tools beschreven die hiervoor toegepast kunnen worden:

 1. Current reality tree
  Huidige situatie beschrijven
 2. Evaporating cloud tree
  Evalueren potentiële verbeteringen
 3. Future reality tree
  Beschrijven van toekomstige situatie
 4. Strategy and tactics tree
  Opstellen actieplan voor verbeteringen

Throughput Accounting

Throughput Accounting is een alternatieve boekhoud methodologie die schadelijke ongeregeldheden probeert te elimineren. Deze zijn voortgekomen uit traditionele boekhoudpraktijken waardoor de winst op de lange termijn in het geding komt. De ToC ziet bijvoorbeeld voorraad als verplichting om in de toekomst te verkopen. Op papier geeft dit wellicht winst in de toekomst, echter zit het geld nu “vast” in de voorraad. Geld dat misschien ergens anders beter ingezet kan worden. ToC ziet het verlagen van de kosten als minder belangrijk dan het verhogen van de doorvoer.

ToC legt de nadruk op doorloop accounting met als belangrijkste maatstaven: doorloop, investering en operationele uitgaven.

 1. Doorloop
  Hoe snel klantverkopen worden gerealiseerd
 2. Investeringen
  Geld wat vastzit in bijvoorbeeld: voorraad, machines, gebouwen, ect.
 3. Operationele kosten
  Geld besteed om doorloop te genereren

Wat zijn de voordelen van de Theory of Constraints?

Door het toepassen van de ToC zullen er de volgende voordelen ontstaan:

 • Toename in de winst;
 • Snellere verbeteringen;
 • Verbeterde capaciteit – door het wegnemen van de ‘constraint’ is er meer productie mogelijk;
 • Verminderde doorlooptijden – betere proces flow;
 • Minder voorraad – door minder werk in het proces.

Wat zijn voorbeelden van ‘Constraints?’

Constraints (beperkingen) omvatten alles wat de organisatie tegenhoudt om vooruitgang te boeken in de richting van haar doel. In productieprocessen worden beperkingen vaak knelpunten genoemd. Echter kunnen beperkingen ook andere vormen aannemen.

 1. Fysiek
  Vaak productieapparatuur, maar het kunnen ook andere tastbare zaken zijn, zoals materiaaltekorten, gebrek aan mensen of ruimtegebrek.
 2. Beleidsmatig
  Vereiste of aanbevolen manieren van werken, bedrijfsprocedures (hoe iets moet gebeuren), overeenkomsten of voorschriften (verplichte pauzes)
 3. Paradigma
  Diepgewortelde overtuiging of gewoonte. “We moeten machines altijd laten draaien om de kosten per stuk zo laag mogelijk te houden”.
 4. Marktvraag
  Als er meer wordt geproduceerd dan dat er vraag is vanuit de markt.

De Theory of Constraints kan je dus helpen bij het gestructureerd oplossen van de beperkende factor binnen je processen. Door deze structuur cyclisch toe te passen en steeds de nieuwe constraints op te lossen, is het mogelijk om continu je processen te verbeteren.

Meer leren over de Theory of Constraints?

Volg dan onze Lean Six Sigma Green Belt training. Hier leer je hoe je je processen continu kan blijven verbeteren.

Ga naar WhatsApp