Wat is Pull? (+ Push en Pull strategie)

Tools

Wat is Pull? (+ Push en Pull strategie)

Wat is Pull? (+ Push en Pull strategie)

Eén van de 5 principes binnen de Lean filosofie is het ‘pull principe’. Dit houdt in dat er door een organisatie alleen producten worden geproduceerd wanneer de klant daar behoefte aan heeft. De klant trekt de producten als het ware uit het proces naar zich toe. Deze vraag gestuurde manier van produceren is tegenovergesteld aan het ‘push principe’. Een organisatie die werkt volgens het push principe, produceert producten op basis van voorspellingen, die vervolgens verkocht worden. Dit principe is in tegenstelling tot het vraag gestuurde pull principe, meer aanbod gestuurd.

pull strategie

Pull productie

Een pull productie begint altijd met de vraag van de klant. Elke order beweegt vanaf het einde van het proces via alle processtappen terug naar het begin (Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe dit werkt). Elke processtap krijgt een signaal met een aantal te produceren producten. Hierbij is er bij elke processtap ruimte om eventuele minimale voorraden te gebruiken. Op deze manier kan het zijn dat er in de laatste processtap van een productielijn bijvoorbeeld 100 producten geleverd moeten worden, terwijl er in de eerste processtap slechts 80 hoeven te worden gemaakt. Het signaal waaruit elke processtap de te produceren goederen kan aflezen, noemen we Kanban.

Voorbeeld van een pull productie

Neem bijvoorbeeld de productie van een flesje mineraalwater. Voor het gemak gaan we er even van uit dat dit proces uit 4 stappen bestaat:

(1) Fabriceren van het plastic flesje

(2) Vullen van het flesje met water

(3) Maken van de dop en dop op het flesje draaien

(4) Maken en opplakken van het etiket op het flesje

Een pull productie begint dus altijd met de vraag van een klant. In dit geval worden er 10 flesjes mineraalwater besteld.

  • Er liggen nog 5 flesjes op voorraad, wat betekent dat er nog 5 flesje bij moeten komen.
  • In de laatste stap voordat het een flesje gereed is, worden de etiketten gemaakt en opgeplakt. Hier ligt al 1 stuk klaar om bewerkt te worden. Dit betekent dat hier nog 4 stuks bij moeten komen. Dit is een signaal voor de processtap daarvoor, dat het 4 flesjes met dop moet aanleveren.
  • Hier liggen nog 3 flesjes op voorraad die gereed zijn voor bewerking. Dat betekent dat dit moet worden aangevuld met één flesje dat gevuld moet worden met water.
  • Bij de eerste processtap, waar de plastic flesjes worden gefabriceerd, liggen nog 4 flesjes op voorraad. Hier hoeft dus niks extra geproduceerd te worden, maar kan er gewoon 1 flesje worden aangeleverd.

In dit voorbeeld gaan we er gemakshalve vanuit dat de organisatie geen veiligheidsvoorraad per processtap wil aanhouden. Het kan namelijk best zijn dat een organisatie een kleine voorraad per processtap wil aanhouden om out-of-stock te voorkomen en leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen.

Voordelen van Pull productie

Een organisatie wordt beschermd tegen voorraadvorming omdat er wordt geproduceerd op basis van klantvraag. In elke processtap is uitstroom van (tussen)producten een signaal voor nieuwe instroom uit de vorige processtap. Dit zorgt voor minimale tussenvoorraden in het proces, en een minimale hoeveelheid onderhanden werk.
Minder producten zullen er ongevraagd te veel gemaakt worden.

Pull principe in dienstverlenende processen

Traditioneel gezien wordt het pull principe toegepast in logistieke processen. Pull is echter ook toe te passen in dienstverlenende processen. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailbox. Het liefst ontvang je pas een nieuwe mail, als je al je eerdere mail hebt afgehandeld. Je kunt dit zelf realiseren door bijvoorbeeld maar 2 keer per dag je mail te bekijken, of pas mail op te halen als je daaraan toe bent. Zo zijn er nog meer processen, zoals het ‘pull’ inplannen van vergaderingen of op een ‘pull’ manier nieuwe medewerkers aanmelden.

Ga naar WhatsApp