Project Uitgelicht: Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren

Gooise Meren is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het heeft ongeveer 56.000 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 77 km2 (30 sq mi). Gooise Meren bestaat sinds 2016. Het is een fusie van de voormalige gemeenten Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Oostelijk (Naardengebied) en zuidelijk (Bussumgebied) van de gemeente liggen binnen het Gooi, westelijk deel (Muidengebied) ligt binnen de Vechtstreek.

De gemeente Gooise Meren zoekt heel erg de verbinding met de mensen (inwoners, bedrijven, organisaties) in de eigen gemeente, het liefst op wijk- / gebiedsniveau. Hiervoor wordt een nieuw middel ingezet om die verbinding meer te kunnen gaan maken: de wijkagenda.

Om dit nieuwe middel in te zetten is er een project opgezet en is Bureau Tromp gevraagd dit project slim vorm te geven en te begeleiden in uitvoering. De doelstelling is om wijkgericht te gaan werken, beter in gesprek te kunnen zijn met alle partijen en met een herkenbare inhoud & agenda.

Hoe is de doelstelling behaald & wat was het resultaat?

Een deel van de doelstelling zal na het project met behulp van het projectresultaat worden behaald. Het gesprek met de mensen in wijk is tijdens het project goed gevoerd. Door de corona-maatregelen moest dit helaas digitaal, maar ook daar is goed vorm aan gegeven.

De vier wijkagenda’s zijn binnen de gestelde termijn opgeleverd in de vorm zoals afgesproken was. Daarmee is het projectresultaat volgens de gemaakte afspraken gehaald.

Hoe is de samenwerking met Bureau Tromp verlopen?

Goed! De projectgroep is na de project startup vol aan de slag gegaan en heeft elke deadline keer op keer gehaald. Afstemmen met de opdrachtgever was goed. Er is één keer geëscaleerd door de projectleider. Dit werd direct goed opgevolgd, waardoor er geen vertraging in het project plaatsvond.

Reactie van de klant mbt proces & eindresultaat

Goed gedaan Bureau Tromp, dikke krul eronder! Er zat een goede energie in de projectgroep waarbij iedereen goed aangehaakt is. De leiderschapsstijl was hartelijk en duidelijk. De manier van (intern) communiceren is zoals het in meer projecten zou moeten. Op de juiste momenten korte updates.

De projectleider stond ver genoeg van de inhoud om in zijn rol te blijven maar was wel in een paar weken op hoofdlijnen aangehaakt waardoor hij scherp en kritisch mee kon discussiëren als dat nodig was. Resultaatgericht werken betekent soms ook in een politiek bestuurlijke context dat je in dit soort projecten het klein en simpel houdt.

Ga naar WhatsApp