Waar moet je op letten bij een meetsysteem analyse?

Tools | Lean

Waar moet je op letten bij een meetsysteem analyse?

Stel je wil een nieuw meetsysteem in gebruik nemen, het eerste dat je dan doet is een Gage R&R opzetten. Maar waar moet je op letten als je dit voor je meetsysteem gaat opzetten? Dat kun je lezen in deze blog.

Wat verwacht je van het meetsysteem met Gage R&R?

Als je een meetsysteem hebt met een goede Gage R&R, wil dit niet persé zeggen dat je ook een goed meetsysteem hebt. Het kan namelijk gebeuren dat de herhaalbaarheid en de reproduceerbaar van je meetsysteem goed is, maar dat het toch consequent de verkeerde waarde produceert. Om ervoor te zorgen dat je meetinstrument een logische waarde geeft, is het van belang te weten wat je van de meting verwacht. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de samples die je voor de Gage R&R gebruikt via een ander systeem te meten waar je wél de betrouwbaarheid van weet. Een andere optie is metingen voor het begin van de Gage R&R te simuleren. Als er dan een groot verschil is tussen de verwachtte waarde en de realiteit, weet je dat je op onderzoek uit moet gaan.

Hoe kies je de samples voor de Gage R&R?

Het is belangrijk dat de samples die gebruikt worden een goede afspiegeling zijn van je meetbereik. Het kan namelijk voorkomen dat je meetsysteem alleen betrouwbaar is in een bepaald gedeelte van het meetbereik en dat er een ander gedeelte van het bereik juist veel spreiding toevoegt. Als er in dit geval samples gekozen worden die dicht bij elkaar zitten, kan het een vertekend beeld geven van je meetsysteem.

Bij het kiezen van de samples is het niet alleen belangrijk dat de samples het hele meetbereik beslaan, maar dat er ook samples die net buiten je meetbereik vallen meegenomen worden. Het is ook van belang dat producten die niet aan je eisen voldoen ook goed meetbaar zijn. Bij de selectie van de samples voor een Gage R&R zorg je voor een evenredige verdeling over je gehele meetbereik. In praktijk komt het erop neer dat je samples van net boven je USL (Upper Specification Level) tot net onder je LSL (Lower Specification Level) selecteert.

Stabiliteit van je meetsysteem

Zodra de Gage R&R van een meetsysteem is bepaald en acceptabel is, kan het gebruikt worden voor metingen. Dat een meetsysteem acceptabel is, wil niet zeggen dat het ook acceptabel blijft. In de loop van de tijd kan het zijn dat de meetspreiding toeneemt. Het is daarom van belang dat een Gage R&R op gezette tijden wordt herhaald, zodat het duidelijk is of de meting stabiel blijft. Wanneer je een Gage R&R herhaalt, doe je dit bij voorkeur met de samples die ook gebruikt zijn voor de oorspronkelijk Gage R&R.

Met welke frequentie een Gage R&R herhaald moet worden, hangt helemaal af van het meetsysteem. Is je meetsysteem helemaal nieuw? Dan moet je erop letten dat je het interval zo klein mogelijk houdt. Is het meetsysteem al langer in gebruik en staat het bekend om zijn stabiliteit? Dan kan er een groter interval gekozen worden.

Bij het in gebruik nemen van een nieuw meetsysteem is het van belang dat je helder hebt wat je precies van het systeem verwacht. Daarnaast zorg je ervoor dat de samples een goede afspiegeling vormen van je meetbereik. Tot slot dien je de stabiliteit van je meetsysteem goed in de gaten te houden. Wie op al deze punten let heeft een goede basis voor het uitvoeren van deze tool.

Meer leren?

Wil je tijdens een training zelf aan de slag gaan met het maken van een FMEA en leren aan de hand van praktijksimulaties hoe je deze kan gebruiken? En ben je benieuwd naar wat Lean of Lean Six Sigma voor jouw organisatie kan betekenen? Volg dan één van deze trainingen:

Ga naar WhatsApp