Lean werken doe je samen

Methode

Lean werken doe je samen

Wat is Lean werken?

Als Lean werken afhankelijk is van individuele inzet dan is de kans op sub-optimalisaties groot. Verbeterinitiatieven kunnen elkaar overlappen of juist tot tegenstellingen leiden. Men werkt aan een stukje en de vraag is of het aansluit bij de organisatieprioriteiten. Het is dus zaak dat er onderling goed wordt gecommuniceerd en afgestemd om tot een optimaal resultaat te komen.

Goede en concrete resultaten worden bereikt door met het juiste team op de juiste wijze te werken. Met ‘juiste wijze’ bedoel ik dat er op basis van een consistente structuur wordt gewerkt. De teamleden houden elkaar scherp om de efficiëntie vast te houden en optimale resultaten te realiseren. Zie hieronder een voorbeeld van een dergelijke structuur in acht stappen die wij geregeld gebruiken in onze verbeterprogramma’s:

 

Lean werken

 

Echter met alleen een stappenplan kom je er niet. Zoals gezegd, Lean werken doe je met een team. Een optimaal Lean team bestaat uit 5 tot 8 personen. De keuze van de teamleden is belangrijk want ze zullen nauw gaan samenwerken. Het is daarom zaak dat er een goede mix is van persoonlijkheden. Een methodiek die hierbij helpt, zijn de 6 denkhoeden van Edward de Bono:

Iedere hoed staat voor een bepaald type karakter zoals creatief of juist meer kritisch. De teamleider is een inspirerend, efficiënt en effectief persoon, die goed kan luisteren. Hij maakt keuzes op basis van feiten en is niet hiërarchisch ingesteld. Een goed Lean team aanvaardt het doel met enthousiasme, werkt binnen de afgesproken kaders en is zoveel mogelijk zelfsturend. Daarbij hanteren teamleden feiten om hun argumenten en keuzes te onderbouwen. Dat zorgt voor effectieve discussies en ‘eye-openers’.

Een dergelijk team ontstaat niet vanzelf. Een goede keuze is om een externe coach in te zetten die de teamleden challenged en voor een frisse een blik zorgt. Onze ervaren consultants nemen deze rol graag op zich en samen met onze klanten werken we naar succes. Daarbij is de focus op het ontwikkelen van de medewerkers in het Lean werken.

Tot slot, volgens de filosofie van Louis van Gaal zijn het niet de beste spelers die winnen, maar het beste team. Daarbij is discipline de basis voor succes en is de verwachting dat iedereen zijn taak stipt uitvoert. Op het voetbalveld is dat met de huidige technologie goed te meten. Echter met collega’s onderling is dat lastiger. Het gaat om onderling vertrouwen.

Om tot een optimale synergie te komen, helpt het wanneer de teamleden elkaar tot op zekere hoogte leren kennen. Hierdoor zal er meer begrip zijn voor elkaar en gaat men elkaar beter aanvullen. ‘Sharing is caring’ maken samen dat een plus een drie wordt.

Het doel is om een gevoel van betrokkenheid, eigenaarschap en trots bij medewerkers op te wekken. Stap voor stap zal daardoor het draagvlak voor verbeterinitiatieven groeien. Niet alleen door de resultaten maar juist ook door de sfeer van optimisme, werkplezier en teamgeest. Samen Lean werken leidt tot duurzame verbeteringen en lange termijn resultaat.

E-book 35 lean tools

Ga naar WhatsApp