Wat is Lean Startup?

Droom jij van een succesvolle miljoenen business doormiddel van het starten van een startup en heb je daarvoor al een fantastisch idee? Vergroot dan je kansen op succes door meer te lezen over de Lean Startup methode.

Online, in het nieuws en via via horen we regelmatig succesverhalen van startups. Veelal zijn het ambitieuze jongeren die met een hip idee in een korte tijd een miljoenenbedrijf hebben neergezet. Bekende startups zijn: PicNic, Swapfiets en Bloomon. Jaloersmakend hoe simpel het concept soms kan zijn. Het inspireert, motiveert en toont aan dat je met slim werken en doorzettingsvermogen heel veel financieel succes kunt creëren.

Lean startup

Bij een startup denken we vaak aan de vele succesverhalen die we kennen. Wat we vaak niet zien is dat zeer veel startups of productinnovaties het uiteindelijk niet redden. De vele mislukte startups zijn voor Eric Ries de inspiratie geweest voor de Lean Startup methode. Eric Ries zag dat de vele mislukte startups en productinnovaties zorgen voor veel verspilling en economische schade. Verspilling is binnen de Lean methodiek juist wat je zoveel mogelijk wilt elimineren. Ries kwam tot de conclusie dat het cruciaal is om een managementmethode te kiezen die past bij het karakter van een startup of productinnovatie. Hij ontdekte dat een ongeschikte managementmethode veelal de grote oorzaak is voor het mislukken van een startup of productinnovatie.

Veel traditionele managementmethodes zijn aangeleerd in de schoolbanken. Ze zijn gebaseerd op aannames en prognoses. Dit brengt een grote risico met zich mee dat je de verkeerde keuzes en investeringen doet en uiteindelijk gigantisch de mist in gaat met je idee. Een startup of productinnovatie is namelijk onderhevig aan veel onzekerheden. Kortom de aangeleerde traditionele managementmethodes blijken ongeschikt. Ries is in de praktijk gaan experimenteren en hieruit voortvloeiend heeft hij de Lean Startup methode ontwikkeld. Het is gebaseerd op verschillende visies over management, productontwikkeling, klantontwikkeling, Lean- en Agile development.

Ries: “Mijn missie is het wereldwijd verbeteren van het slagingspercentage van nieuwe innovatieve producten”.

Bij de Lean Startup methode gaat het niet om het doen van aannames of prognoses maar gaat het om keuzes maken op basis van feiten. Daarnaast heb je een idee of visie, maar is het nog niet duidelijk hoe je daar een duurzame en succesvolle business van kunt maken. De Lean Startup methode helpt je in dit proces en gaat uit van vijf principes:

De vijf Lean Startup principes:

 1. Ondernemers zijn overal
 2. Bouwen – Meten – Leren
 3. Gevalideerd leren
 4. Innovatie boekhouding
 5. Ondernemerschap is management

Lean startup model

 1. Ondernemers zijn overal

Bij een Lean Startup draait het om innovatie. Er is een idee, iets nieuws, wat nog niet eerder is bedacht of op de markt is gebracht. Het is onduidelijk wat de markt ervan gaat vinden en er is dus ook weinig bruikbare informatie of data bekend. Het is lastig aannames of voorspellingen te doen over een mogelijke afzetmarkt, trends en potentie. Dit zorgt ervoor dat er een onzekere situatie is en daarbij hoort een bepaalde mindset. Een mindset van ondernemerschap past bij deze situatie waarin de ontwikkeling van het product onzeker en onbekend is. Het vraagt om wendbaarheid van de strategie, sturing en ontwikkeling in het product.

De Lean Startup methode is bruikbaar voor bijvoorbeeld organisaties die nieuwe dienstverleningen willen starten, maar is ook bruikbaar voor een slimme ondernemer, bestaande afdeling of een student met een briljant idee. Het is echt overal toepasbaar en vandaar het eerste principe: Ondernemers zijn overal.

 1. Bouwen – Meten – Leren

Hoe ga ik dan aan de slag? Eerder lazen we al dat de Lean Startup methode gebaseerd is op feiten, maar toch zullen we deels aannames/hypotheses moeten doen om uiteindelijk feiten te creëren. In de Lean Startup Methode noemen we de aannames leaps of faith. Wat een verschil is met traditionele methodes is dat we veel eerder in het proces de effecten kunnen meten van de aannames en keuzes, nog voor dat we het idee of product definitief op de markt brengen. We moeten het idee dat we hebben zo snel mogelijk omzetten in een Minimum Viable Product (MVP) of prototype en in handen van je gebruiker brengen (de early adopters).

Een MVP is de eerste versie van een product of dienst die zo vroeg mogelijk wordt uitgerold naar de klant. Het doel is om daarmee zo snel mogelijk feedback te krijgen. Deze feedback is belangrijk om hiermee de belangrijkste vervolgstappen te kunnen nemen. Het snel naar de gebruiker brengen van je MVP is het principe van bouwen-meten-leren. Een leercyclus die je zo kort mogelijk wilt houden, zodat je snel aanpassingen kunt doen op basis van de metingen.

 1. Gevalideerd leren

Hoe weet je of je idee waarde heeft voor de gebruiker? Dit moet je constant gaan toetsen. Je gaat de aanname (hypothese) bevestigen of ontkrachten op basis van de metingen. De hypotheses kunnen gaan over verschillende onderwerpen zoals keuzes voor product, markt en strategie. Je meet continu de uitkomsten van de keuzes die je maakt en stelt op basis daarvan weer nieuwe hypotheses op en doet aanpassingen. Zo leer je steeds meer wat wel waarde oplevert en wat niet. Hierdoor krijg je steeds beter inzicht en toets je de aannames waardoor het steeds meer feitelijk wordt. Dit is het principe van gevalideerd leren. Continu experimenteren waarbij een experiment een product is dat zich steeds verder ontwikkelt. Elke korte cyclus biedt een nieuwe keuze of een nieuw sturingsmoment. De visie blijft dus gelijk gedurende het proces, alleen de invulling ontwikkelt zich.

Lean Six Sigma

 1. Innovatie boekhouding

De grote uitdaging is om een organisatie op te bouwen waarin we aannames op systematische wijze toetsen zonder de visie uit het oog te verliezen. Om keuzes te maken maak je gebruik van metrics om effecten van innovatie en vooruitgang objectief te meten. Zo krijg je steeds een beter beeld bij wat de klant wil, de kans wordt steeds kleiner dat je iets op de markt brengt wat totaal niet aanslaat. Echter moet je wel de juiste metrics gebruiken om conclusies te trekken. Er kunnen namelijk ook andere factoren zijn die invloed kunnen uitoefenen op een beweging.

Stel je bent de bedenker van een zeer slim horloge. Het zijn hippe horloges en doet een aanpassing dat de horloges elk uur trilt zodat je 5 minuten aan beweging gaat doen. Je kijkt naar de metric omzet en ziet dat die met 25% is gestegen! Vanuit deze metric concludeer je dat de aanpassing een zeer goede zet is geweest. Echter wat blijkt: een groot bedrijf heeft voor al haar medewerkers alvast voor de kerst een bestelling gedaan en geeft elke medewerker een slim horloge. Uiteindelijk blijkt dat veel gebruikers de trillingen zeer gebruikersonvriendelijk vinden, ze worden op deze manier gestoord in vergaderingen, uit hun concentratie gebracht of willen zelf bepalen wanneer ze zouden moeten bewegen.

Binnen Lean Startup doe je na elke aanpassing gedegen onderzoek. Dat betekent dat je niet uit gaat van je gevoel, maar van concrete aantallen. Bijvoorbeeld: 19 van de 20 personen geeft aan te willen betalen voor de extra feature i.p.v. ‘ik denk dat onze klanten de extra feature echt gaaf zullen vinden’. Bij innovatie boekhouding gaat het om de gemeten vooruitgang.

 1. Ondernemerschap is management

Bij de Lean Startup Methode gaat het om meer dan alleen een vernieuwd idee of product op de markt te brengen. Het gaat ook over het op je juiste manier managen van de ontwikkeling. Een traditionele manager is hiervoor minder geschikt, die richt zich namelijk op controle en verantwoording of het realiseren van efficiency en kostenreductie. De ondernemende mindset moet terugkomen in het management, er moet gedisciplineerd gewerkt worden vanaf uitvoering tot eindproduct.  Het vraagt om iemand die creatief is, durft en moed vertoont om beslissingen te nemen. Het management moet een cultuur creëren waarin creativiteit, zelfstandigheid, snelheid beloond wordt en het testen van innovatie centraal staat. Hiermee komen we tot het laatste principe: Ondernemerschap is Management.

Bronnen:

 1. Ries (2017), De Lean Startup: Hoe voortdurend innoveren tot een succesvolle business leidt (7e druk), Amsterdam Pearson.
 2. Ries (2017), The Startup Way: How Entrepreneurial Management Transforms Culture and Drives Growth, Milton Keynes (UK) Portfolio Penguin
 3. Beeld: met dank aan Agile Scrum Group.
Ga naar WhatsApp