Het uitvoeren van je eerste verbeterproject

Methode

Het uitvoeren van je eerste verbeterproject

Gefeliciteerd! Je bent gecertificeerd als Green Belt en staat te springen om met een eerste verbeterproject aan de slag te gaan. Hetgeen je geleerd hebt wil je graag toepassen in de praktijk. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger dan de theorie: Waar begin je? En hoe weet ik zeker dat mijn eerste project een succes wordt?

In deze blog helpen we je als startende Green Belt graag op weg met een aantal tips hoe je de eerste stappen kunt zetten naar een succesvol verbeterproject.

Start op de werkvloer:

De Lean filosofie gaat uit van de kracht van ‘bottom-up verbeteren’. Dat wil zeggen, verbeteren vanuit de werkvloer. Dat heeft twee redenen:

  1. Medewerkers weten als geen ander hoe de processen in detail werken. Deze kennis is nodig om processen goed te kunnen verbeteren;
  2. Medewerkers betrekken we in verbeterprojecten om draagvlak te creëren voor veranderingen.

Een goede eerste stap is om op de werkvloer betrokkenheid te tonen is om een zogeheten ‘Gemba walk’ te doen. ‘Gemba’ betekent ‘werkvloer’ en in deze Gemba walks ga je de werkvloer op om te observeren hoe een proces loopt. Drie zaken zijn daarin belangrijk: Go see, ask why, show respect.

 

Dit betekent dat je een proces observeert zonder daar een oordeel over te vellen of een mening te vormen. Je vraagt medewerkers naar het werk en vraagt hoe ze het werk uitvoeren en waarom ze het werk op deze manier doen.

Door een ‘Gemba walk’ te doen laat je als Green Belt zien dat je betrokken bent en krijg je zelf ook meer gevoel bij het proces dat je gaat verbeteren.

Stem de opdracht goed af tussen opdrachtgever en werkvloer.

Na het doen van een Gemba walk haal je een hoop informatie op en knelpunten op. Met deze input kun je teruggaan naar een opdrachtgever om de opdracht af te stemmen. Uiteindelijk wil je aan knelpunten in het proces werken die zowel door de werkvloer als door het management gedragen worden. Zodra de behoefte van management en de werkvloer uiteen ligt moet je dit als Green Belt bespreekbaar maken. Het heeft namelijk geen zin om aan een project te werken als de verwachtingen van het management en de werkvloer uiteen liggen.

Blijf zoveel mogelijk weg van de terminologie.

Van het proces ‘leanen’, een ‘VSM’ of ‘Ishikawa’ opstellen tot ‘muda’ in het proces identificeren: Voor een Green Belt erg logisch, maar voor de werkvloer een stuk minder. Probeer in de praktijk daarom zoveel mogelijk bij de terminologie vandaan te blijven en de werkvloer mee te nemen in het proces: Het proces in kaart brengen, knelpunten analyseren en op zoek gaan naar de verspillingen in het proces. Dit valt voor de werkvloer beter te begrijpen dan allerlei Japanse termen.

Verlies je niet in de details!

Als Green Belt moet je je goed realiseren dat jouw toegevoegde waarde ligt in het doen van een stapje terug met de werkvloer. Mensen hebben namelijk de neiging zich snel in details te verliezen of te snel in oplossingen te denken. Als Green belt faciliteer je het proces door een stapje terug te doen en vanuit gezond boerenstand met de werkvloer goede, effectieve oplossingen te bedenken.

Heb je vragen over jouw eerste verbeterproject? Voor meer informatie over kun je altijd contact met ons opnemen op 030 227 0000 of via info@bureautromp.nl . We helpen je graag!

 

Ga naar WhatsApp