5 Laws of Lean Six Sigma

Tegenwoordig spelen bedrijven beter in op de consumentenvraag door hun eigen processen onder de loep te nemen. De manier waarop ze werken hangt af van de kwaliteit, kostenefficiëntie en klanttevredenheid van de producten of geleverde diensten. Om hier grip op te krijgen zijn bedrijven op zoek naar verbetermethodieken zoals Lean Six Sigma om zo een betere voorspelbaarheid en consistentie van de bedrijfsprocessen te krijgen.

De 5 laws of Lean Six Sigma zijn gebaseerd op de Lean principes en Six Sigma.

  • Lean, focust zich op flow, snelheid en kosten door het elimineren van verspillingen en het optimaliseren van de flow van een proces.
  • Six Sigma, focust op consistentie en kwaliteit door het reduceren of elimineren van proces variaties en defecten.

Dit alles draagt bij aan een hogere klant tevredenheid en een verhoogde proces efficiëntie. Met onder aan de streep een hoger ROI (Return On Investment).

Het volgen en toepassen van de vijf wetten van Lean Six Sigma zorgt ervoor dat bedrijven een route uitstippelen naar het continu verbeteren van hun bedrijfsvoering en het overtreffen van de klantverwachting.

First Law: The Law of the Market

Deze wet kan ook gezien worden als de fundamentele wet omdat ieder volgende wet hierop berust. Kijkend naar de Lean principes moeten we allereerst begrijpen dat we moeten voldoen aan de behoefte en verwachtingen van de klant. In Six Sigma bepaalt het concept van Critical to Quality (CTQ) het succes van elk product of proces.

De CTQ’s zijn afgeleide van de Voice of the Customer (VOC), een ander Six Sigma-concept. Simpelweg betekent dit dat klanten degenen zijn die de kwaliteit zullen definiëren.

Zonder de behoefte en verwachtingen van de klant te begrijpen kun je niet je ROI effectief en consistent verhogen.

 

 

Second Law: The Law of Flexibility

De tweede wet stelt dat de snelheid van elk proces gecorreleerd is aan het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende vereisten. Wil je snel leveren dan moet je ook rekening houden met de tijd die het kost om over te schakelen. Het creëren van een proces dat meer Agile en flexibel is zorgt dat bedrijven beter in staat zijn om te voldoen aan leveringsvereisten en leveringsverwachtingen ondanks de veranderende eisen.

 

 

 

 

 

 

Third Law: The Law of Focus

Deze wet is gebaseerd op het Pareto-principe. Dit principe veronderstelt dat 80% van de vertragingen in een proces veroorzaakt wordt door 20% van de procesactiviteiten. Om winst van een bedrijfsproces te vergroten moeten bedrijven zich richten op het verbeteren van die 20% van de procesactiviteiten.

 

 

 

 

Fourth Law: The Law of Velocity

De vierde wet definieert de snelheid van het proces. Het stelt dat het proces omgekeerd evenredig is met de hoeveelheid werk in uitvoering (WIP) op een bepaald moment.

Hoe meer voorraad je hebt in je proces hoe langer de doorlooptijd zal zijn.

Fifth Law: The Law of Complexity

Wordt gedefinieerd als de procescomplexiteit van een dienst of product. Procescomplexiteit kan worden beschreven door de verschillende soorten producten, diensten, variaties, onderdelen, opties of functies die uw processen verwerken.

Enige complexiteit of variatie kan gunstig zijn maar te veel complexiteit zal relatief duur zijn voor bedrijven. Deze wet dwingt bedrijven een balans te vinden in procescomplexiteit, kosten en snelheid.

De wetten van Lean Six Sigma handhaven;

Het strikte toepassen van Lean Six Sigma wordt beheerst door deze vijf wetten. Met als resultaat een succesvolle implementatie en een houdbaar proces dat continue bedrijfsgroei kan ondersteunen.

Gechreven door Byron Burgerhof.

 

Ga naar WhatsApp