De rol van een Lean Team Coach

Methode

De rol van een Lean Team Coach

We zien veel van onze klanten stoeien met de implementatie van Lean. De kracht voor een succesvolle toepassing van deze filosofie ligt bij gemotiveerde mensen. Om die reden is het van belang dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het begeleiden en inspireren van medewerkers. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want er zijn veel uitdagingen om te werken aan een cultuur van continu verbeteren. Een belangrijke rol in het faciliteren van deze verandering is de Lean Team Coach. Maar wat houdt deze rol in en waarom zou elke Lean organisatie hiermee aan de slag moeten? Je leest er meer over in deze blog!

De Lean mindset

Met de Lean filosofie verbeteren we organisaties vanuit de klant gedachte. Alles draait daarbij om het maximaliseren van klantwaarde in onze processen. Wat van waarde is bepalen we echter niet zelf, maar halen we op bij onze klanten. Dat houden we vervolgens tegen het licht van hoe we onze huidige procesvoering hebben ingericht. Medewerkers werkzaam in het proces spelen daarin een cruciale rol, want zij hebben de kennis en ervaring om te vertellen wat er speelt en wat er beter kan. Onze ervaring leert echter dat deze verbeterkracht niet altijd makkelijk te mobiliseren en te enthousiasmeren is. De Lean Team Coach kan hierin echt een verschil maken.

 

Rol van de Lean Team Coach

Bevorderen van samenwerking

De meeste organisaties zijn ingericht langs afdelingen en teams. In die teams vervullen medewerkers een vergelijkbare rol. Denk hierbij aan een team: accountmanagers, financieel, IT enzovoorts. Deze manier van organiseren werkt echter in de hand dat medewerkers zich al snel verantwoordelijk voelen voor hun (onder)deel en zich niet betrokken voelen in het totale proces. Het gevolg is dat afdelingen of teams zich eerder competitief tegenover elkaar opstellen dan dat ze de samenwerking zoeken. Vaak drukken we dit uit als ‘het over de schutting gooien’.

If you want to go fast, go alone
If you want to go far, go together!
– James Andeau –

Gezamenlijk begrip

De Lean Team Coach helpt teams om in te zien wat hun bijdrage is in het grotere plaatje. Door de filosofie van het klant denken ook binnen de organisatie door te trekken leren we teams elkaar te zien als klant – leverancier. Zo zijn medewerkers op de hoogte van elkaars verwachtingen en beter in staat om waarde te creëren voor elkaar. Wellicht ken je het verhaal van ‘de blinden en de olifant’:

Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen. Elke blinde man schept vervolgens zijn eigen versie van de realiteit, gebaseerd op zijn eigen beperkte ervaring en perspectief.

Dit perspectief koppelen we aan het referentiekader van medewerkers. Wat vindt men belangrijk en hoe wordt er gekeken naar snelheid, kwaliteit en klantwaarde. Dit zal per team verschillen.

Structuur en regelmaat

De Lean Team Coach heeft ook een rol in het disciplinair werken met Lean. Vaak wordt vrijheid van inbreng (belangrijk onderdeel binnen de Lean filosofie) verward met vrijblijvendheid van inbreng. De Lean Team Coach zorgt dat Lean op de agenda blijft en stimuleert medewerkers dagelijks om met kleine stappen het werk slimmer te organiseren. Dat doet hij door het begeleiden van dag- of weekstarts en het bieden van een standaard werkwijze gebaseerd op Lean instrumentaria.

Maar waar de Lean Team Coach echt het verschil in maakt..

.. is het verzilveren van de reeds aanwezige verbeterkracht. De wijze waarop we onze processen hebben ingericht sluit veelal niet aan op datgene wat onze klanten van ons verwachten. Onze ervaring is dat veel medewerkers niet voldoende in hun werkzaamheden (procesvoering) worden gefaciliteerd. Ze lopen dagelijks tegen (kleine) proces inefficiënties aan en raken daarover gefrustreerd, omdat er nauwelijks wordt gesproken over verbetering. De Lean Team Coach ondersteun de dagelijkse verbetercyclus en is in staat de verbinding te zoeken die noodzakelijk is om echt een volgende stap te maken in de Lean reis.

Ook interessant:

Wil je meer weten over de Lean Team Coach training? Voor meer informatie over kun je altijd contact met ons opnemen op 030 227 0000 of via info@bureautromp.nl . We helpen je graag!

*Wist je dat als je een training volgt bij Bureau Tromp je korting krijgt op je vervolg training?! 

Ga naar WhatsApp