Is de Lean Six Sigma Black Belt iets voor mij?

Belts | Black Belt

Is de Lean Six Sigma Black Belt iets voor mij?

Klinkt het volgende bekend? Je vindt het zeer boeiend om bezig te zijn met de wijze waarop werk of activiteiten worden gedaan. Je ziet bijvoorbeeld dingen op je werk, maar ook in je privésituatie, die anders of beter gezegd slimmer kunnen. Je vindt het heerlijk om minder tijd kwijt te zijn met bijvoorbeeld e-mails of met wachten op collega’s. Jij wilt liever niet blijven denken: ‘dit ga ik nog even aanpakken’. Klinkt dit bekend? Dan is de Lean Six Sigma Black Belt wellicht iets voor jou!

De Lean Six Sigma Black Belt is een goede keus als je al enige kennis van Lean hebt, en mogelijk al een Yellow, Orange of Green belt hebt behaald. De Black Belt is in dit geval een goede volgende stap en brengt je de benodigde verdieping over processen en verbetermogelijkheden. Zodanig dat je impact in de organisatie krijgt.

 

Hier ga je mee aan de slag

Overal waar mensen werken is er sprake van processen. Een bepaalde output of doel wordt middels een aantal stappen en met een bepaalde input bereikt. Twee voorbeelden:

  •  Een aantal keer per maand wordt er afval opgehaald door de gemeente. Maar wat is het optimale aantal keren ophalen? Je moet bij het oplossen van zo’n vraagstuk bijvoorbeeld rekening houden met de gemiddelde vulgraad van containers, bepaalde feestdagen en de kosten van vrachtwagen en personeel, etc. Het leukste is natuurlijk een resultaat waarbij  je minder vaak hoeft te rijden en minder milieuvervuiling hebt. Dit leidt tot kostenbesparing. De medewerkers kunnen dan bijvoorbeeld meer tijd besteden aan afvalverwerking. Voor de klant kan dit leiden tot kostenverlaging en minder vaak de container buiten hoeven te zetten.
  • Als een bank wil weten of verschillende adviseurs op dezelfde wijze en op hetzelfde resultaat uitkomen bij de beoordeling van hypotheekaanvragen, kan er een meting worden opgezet. Deze kan daarna worden geanalyseerd om uiteindelijk tot de beste aanpak te komen, lettende op zowel kwalitatieve als kwantitatieve tijdsbesteding. Voor de klant kan dit tot een beter besluit leiden en lagere kosten.

Na de analyses worden oplossingen bedacht voor grondoorzaken. Zodra er duidelijk is welke verbeterstappen er nodig zijn, volgt de implementatie. Het is hierbij belangrijk om medewerkers maximaal te betrekken zodat de verandering tot het gewenste resultaat leidt. Tot slot zal er ook de benodigde aandacht zijn om verbeteringen vast te houden en duurzaam te maken.

Volg de Lean Six Sigma Black Belt opleiding

Een opleiding die hier qua diepgang en niveau op aansluit is de Lean Six Sigma Black Belt training. Uitgangspunt is dat de Black Belt gecertificeerde fulltime in de organisatie bezig is met verbeteractiviteiten (bij kleinere organisaties lukt fulltime niet altijd). Hierdoor kan hij/zij op directie/MT-niveau meepraten over het beleid aangaande procesverbetering. Ook stemt een Black Belt met het middelmanagement af over de inrichting van de verbeteraanpak, zoals structuur, methodes en teams.

Op uitvoerend niveau coacht de Black Belt lijnmanagement in verband met de uitvoering van concrete verbeteractiviteiten. Daarnaast kan de Black Belt ook grotere afdelingsoverstijgende verbeterprojecten leiden. Kortom, de Black Belt heeft een essentiële rol bij de realisatie en instandhouding van een cultuur van continue verbeteren.

 

Ook interessant:

Ga naar WhatsApp