Business Process Management

Business Process Management, ookwel BPM genoemd, omvat alles dat te maken heeft met de processen binnen een organisatie. Bijvoorbeeld het in kaart brengen en het verbeteren van processen is een onderdeel van Business Process Management.

Waarom Business Process Management?

Processen binnen jouw organisatie zijn de manieren waarop een organisatie zijn klanten tevreden houdt en geld verdiend. Het is dus belangrijk dat je deze processen op orde hebt en houdt en waar mogelijk steeds beter maakt. Business Process Management houdt zich met al deze facetten bezig.

procesanalyse

4 stappen van Business Process Management

BPM kan je indelen in 4 stappen:

 • Procesidentificatie
  Door processen in kaart te brengen wordt het voor medewerkers makkelijker om een overzicht te krijgen van werkzaamheden en stromen binnen een organisatie. Met behulp van een proceshuis wordt een totaaloverzicht gekregen van alle processen samen en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
 • Procesbeschrijving
  Met behulp van bijvoorbeeld een Makigami of een Value Stream Map (VSM) ga je aan de slag met het beschrijven van de processen. Een SIPOC kan je ook helpen om te bepalen wie er allemaal bij een proces betrokken is. Welke vorm je kiest is afhankelijk van wat je er uiteindelijk mee wilt gaan doen. Een VSM is een goede tool om je proces in kaart te brengen om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

 • Procesanalyse
  Dit is de fase waarin je het voorwerk doet om uiteindelijk je proces te gaan optimaliseren. Je gaat bijvoorbeeld gegevens verzamelen in systemen om daar in de optimalisatiefase conclusies uit te trekken. Als er geen of onvoldoende betrouwbare gegevens zijn, kan je aan de slag gaan met het meten van gegevens.
 • Procesoptimalisatie
  Er zijn veel verschillende manieren waarop je processen kan verbeteren. Vanuit Lean is er een complete gereedschapskist met instrumenten. Een bekende vorm is op basis van 7 verspillingen kijken naar een proces. Hierbij ga je van iedere stap bepalen of deze waarde toevoegt voor de klant. Soms zijn er stappen die geen waarde toevoegen, maar die wel verplicht zijn vanuit bijvoorbeeld wetgeving. Alle stappen die geen waarde toevoegen gaan we classificeren volgens de 7 vormen die er zijn voor verspilling.

procesanalyse

Ga naar WhatsApp