De toekomst van werkprocessen

We bewegen ons steeds meer naar een duurzame toekomst. In dit artikel staan we stil bij wat er nodig is om jouw organisatie en werkprocessen klaar te stomen voor de toekomst. We bespreken niet alleen de shift naar nieuwe procesoptimalisatie-technologieën, maar we staan ook stil bij het belang van samenwerken. Alleen kom je er niet, juist door elkaar te motiveren en door samen te werken kan een organisatie zich voorbereiden op de toekomst.

Procesautomatisering

Grotere organisatie zijn op dit moment stappen aan het ondernemen om hun processen automatisch te laten verlopen. Wij verwachten dat op korte termijn ook kleine organisaties stappen zullen ondernemen op dit gebied. Op de lange termijn zullen werkprocessen nog intensiever worden geautomatiseerd. In eerste instantie zal het hier gaan om simpele herhaalbare processtappen, maar op lange termijn zullen ook processen met een meer cognitieve inslag worden geautomatiseerd. Procesautomatisering ligt in het verlengstuk van procesoptimalisatie. Het doel is om processen efficiënter in te richten, minder arbeidsintensief te maken, risico’s te verminderen en compliance in te regelen om de organisatie winstgevender te maken.

In het verlengde van de steeds sneller veranderende technologische ontwikkelingen is RPA op de markt gekomen. Hiermee wordt de traditionele manier van automatiseren vervangen. Automatiseren was een vak waar je specifieke kennis en ervaring voor moest hebben, maar met de komst van nieuwe technologie wordt ook het automatiseren van processen versimpeld en geautomatiseerd.

Werkprocessen in de toekomst

Wil je dat jouw organisatie niet achterblijft op de huidige tijdsgeest, dan is het belangrijk om een heldere visie te hebben op welke processen je op welke termijn wilt automatiseren. Dit is sterk afhankelijk van de ambities en strategie van jouw organisatie. Een aantal relevante vragen die hierbij een rol spelen zijn:

  • Welke processen zijn zeer arbeidsintensief?
  • In welke processen worden veel fouten gemaakt?
  • Welke processen hebben lange doorlooptijden?

Voor veel organisaties is uit het verleden gebleken dat de stap naar automatisering een kostbare exercitie is. Gelukkig is RPA laagdrempeliger, omdat de bestaande systeeminfrastructuur kan blijven bestaan. Feitelijk wordt er met dezelfde systemen gewerkt, maar worden deze door een robot aangestuurd in plaats van medewerkers. Hiermee verminderen we de kans op fouten en kan de robot ook 24/7 het proces uitvoeren.

Focus op waarde

Veel weerstand op de toepassing van RPA is afkomstig van het idee dat medewerkers hun baan kwijtraken. RPA neemt weliswaar deeltaken van medewerkers uit handen, maar dit zijn vooral repetitieve en eenvoudige handelingen. Denk hierbij aan factuurverwerking of archivering van mails. Medewerkers zullen minder administratieve handelingen in hun werk uitvoeren, zodat er meer tijd beschikbaar is om waarde te leveren voor de klanten. Denk hierbij aan meer tijd voor een telefoongesprek met de klant of tijd en aandacht voor patiënten.

Een organisatie die in de toekomst succesvol is, faciliteert zijn medewerkers om zich te concentreren op de kerntaken. De transitie naar een organisatie waarin het leveren van klantwaarde centraal staat is niet zomaar gemaakt. Het vraagt om andere competenties van medewerkers en vooral meer van teamprestaties. Dat begint bij een heldere visie van het management.

Is jouw organisatie future-proof?

We helpen graag om jouw organisatie toekomstbestendig te maken, met werkprocessen die klaar zijn voor de toekomst. Neem hier contact met ons op.

Volg ons op LinkedIn (we delen onze artikelen met je)

 

 

Ga naar WhatsApp