Wat zijn de 7 stappen van autonoom onderhoud?

Methode

Wat zijn de 7 stappen van autonoom onderhoud?

Ben jij op zoek naar een manier om de prestaties van het machinepark te verbeteren, en daarmee de output? Autonoom onderhoud is één van de vele manieren binnen TPM om continu te blijven verbeteren. Ben jij nieuwsgierig wat autonoom onderhoud is, en of/hoe het iets voor jouw organisatie kan betekenen? Lees dan vooral verder.

Waarom autonoom onderhoud?

Autonoom onderhoud is één van de acht pilaren van Total Productive Maintenance (TPM). Lean, Six Sigma en TPM focussen zich alle drie op het verbeteren van processen. Waarbij TPM zich vooral focust op productieprocessen, door het verhogen van de effectiviteit en productiviteit. Het idee van autonoom onderhoud is om de verantwoordelijkheid over de machines bij de medewerkers of operators neer te leggen. Dit zie je ook terug in de Lean filosofie, waarbij de medewerker centraal staat. Geef medewerkers de ruimte en het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen over de machines, het onderhoud en inspectie hiervan. Op deze manier ontstaat er eigenaarschap en worden problemen sneller gesignaleerd, opgelost, ontstaan minder fouten wat de productiviteit ten goede zal komen, en daardoor de Overall Equipment Efficiency (OEE).

Hoe pas je autonoom onderhoud toe?

Iedereen wil wel graag een hogere productiviteit of OEE, maar hoe? Het implementeren van autonoom onderhoud kan worden gerealiseerd aan de hand van zeven stappen. Voorafgaand aan deze zeven stappen is het van belang dat de operators worden opgeleid om de machines en apparatuur te begrijpen. Als men namelijk niet weet hoe een machine werkt of wat hij doet, dan wordt het lastig om afwijkingen te constateren en in te kunnen grijpen als er iets fout gaat. Als deze basis op orde is kan je beginnen met de volgende zeven stappen:

Stap 1: De initiële grote schoonmaak

Het begint bij het grondig schoonmaken van de omgeving. Een schone omgeving zorgt voor een prettige en veilige werkplek, maar ook voor het opmerken en constateren van afwijkingen. De gevonden afwijkingen worden gelabeld en waar mogelijk direct opgelost. Het voornaamste doel van stap 1 is dat men leert dat ‘schoonmaken = inspecteren’. Het schoonmaken gebeurt in gemixte teams van TD, operators en bijvoorbeeld leidinggevenden. Dit creëert eigenaarschap en zorgt ervoor dat men van elkaar kan leren. In deze stap worden de basiscondities gedefinieerd.

Stap 2: Het elimineren van bronnen van vervuiling en moeilijk bereikbare plekken

Na het schoonmaken van de omgeving is het belangrijk om de bronnen van de vervuiling te elimineren. Het lukt niet altijd om een bron volledig te elimineren. In dat geval is het belangrijk om het risico te beperken. Door bijvoorbeeld met plexiglas een afscherming te maken waardoor er geen vuil in de machine kan komen. Plekken die moeilijk bereikbaar zijn moeten makkelijk bereikbaar worden gemaakt om schoon te kunnen maken. In deze stap wil je het schoonmaken vereenvoudigen zodat de basiscondities van stap 1 gerealiseerd kunnen worden.

Stap 3: Het realiseren van voorlopige schoonmaak, inspectie en smeernormen

In deze stap is het belangrijk om normen/standaarden af te spreken voor het schoonmaken, inspecteren en smeren van de machines. Dit kan vervolgens gerealiseerd worden aan de hand van checklists. Dit zal ervoor zorgen dat de machines in goede conditie verkeren en naar behoren werken. Als er tijdens een inspectie afwijkingen geconstateerd worden kunnen die opgepakt en verbeterd worden.

Stap 4: Verbeteren van de technische vaardigheden van de operators

Zoals de titel van deze stap aangeeft is het in deze stap van belang om de vaardigheden van de operators te verbeteren. Het doel is om in een vroeg stadium al afwijkingen te signaleren, om hier vervolgens op te anticiperen. Het verbeteren van de vaardigheden kan middels trainingen.

Stap 5: Autonome inspectie van de machines

In deze stap worden de checklists die zijn opgesteld in de voorgaande stappen verbeterd en herzien. Hoe gaat het uitvoeren van de checklist, wat is de ervaring van de operators en technische dienst? Je bespreekt de lessons learned en neemt het mee.

Stap 6: Procedures, standaarden en werkregels

In de voorgaande stappen hebben we de omgeving en machines aangepakt. Alles is schoon en nu is het de taak om te standaardiseren en vooral ook visualiseren. Vooral visualisaties helpen in het eenvoudiger maken van werkzaamheden. Een veel gebruikte tool die hiervoor wordt ingezet is 5S.

Stap 7: Autonoom onderhoud en continu verbeteren

In de laatste stap gaat het met name om het continu blijven verbeteren van de vorige zes stappen. Operators zijn in staat (en willen) zelfstandig onderhoud uit te voeren. Daarnaast blijven zij continu verbeteren van de werkplek, afwijkingen en standaarden. De productiviteit en OEE zullen uiteindelijk stijgen.

Tijdens onze Lean Six Sigma Green Belt training gaan we dieper in op procesoptimalisatie. Tijdens deze training leer je precies hoe je een verbeterproject opstart.

Banner Whitepaper Continu Verbeteren

Ga naar WhatsApp