Slimmer werken,
blije klanten

Provincie Zeeland

PROV_Zld_CMYK

Onze dienstverlening

1. Opleiding
Wij stelden voor 2 groepen een 2-daagse Lean Management training te laten volgen. Hierbij werden de theorie, de filosofie en de belangrijkste instrumenten uit de Lean Management toolbox behandeld.

2. Examen
Aan het einde van de tweede trainingsdag werd een examen (multiple-choice) afgenomen, waarbij de verworven kennis werd getoetst. Na het afsluiten van het examen met een positief resultaat kreeg de deelnemer het certificaat “Lean Practitioner”. Het examen was opgesteld op basis van de standaarden van het American Society for Quality (ASQ). Het examen was niet verplicht, maar droeg wel bij aan een “Lean Management cultuur” binnen de organisatie.

3. Begeleiding
In een korte kick-off bijeenkomst werd de start van de verbeterprojecten ingeluid. Met een aantal opgeleide medewerkers en management werd bepaald welke processen als eerste werden opgepakt. Hierbij werd een indeling gemaakt op basis van:

  • Verbeterpotentieel
  • Aan welke organisatiedoelstellingen droeg het bij?
  • Benodigde middelen voor het doorvoeren van de verbeteringen

Deze bijeenkomst vormde een logische en gestructureerde overgang van het opleiden van de medewerkers naar het vervolgens aan de slag gaan met Lean Management.

Om de opgeleide medewerkers na de training en kick-off een goede start te geven met hun projecten stelden wij voor om de eerste begeleidingsbijeenkomst te gebruiken om gezamenlijk een eerste proces onder handen te nemen. Door middel van een Value Stream Map (het meest gebruikte Lean instrument) gingen medewerkers zelf aan de slag met het identificeren van verspillingen. Onze adviseurs ondersteunden deze bijeenkomst. De vervolgbijeenkomsten waren meer en meer gericht op het beantwoorden van vragen en het delen van kennis. Doel van de bijeenkomsten was het faciliteren van de verbeterprojecten.

Naast de begeleidingsbijeenkomsten was coaching op afstand beschikbaar. Hierdoor konden medewerkers te allen tijde vragen stellen als zij vastliepen in hun verbeterprojecten.

Consultant

Bas Kooijman.

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.