Slimmer werken,
daar helpen wij organisaties bij

P-Direkt

pdirektlogo

Onze dienstverlening:

In samenspraak met de co-trainers werden de trainingen op maat aangepast voor P-Direkt. Dit betekent dat bijvoorbeeld eigen processen werden gebruikt als voorbeeldcases. De meest effectieve instrumenten die gebruikt zijn om de voorgaande processen bij P-Direkt te verbeteren kregen meer aandacht en daarnaast werden de andere leermiddelen (huiswerkopdrachten, videos) hierop afgestemd. Uiteraard vormden de genoemde instrumenten zoals SIPOC, VSM, Brown papers en Kaizen een standaard onderdeel van onze trainingen.

In samenspraak met co-trainers werd het definitieve curriculum bepaald. Het was een “cafetaria-model” waarbij de instrumenten die meer aandacht nodig hadden met meer voorbeelden, praktijksimulaties, games etc werden ingepast in het programma. Na het afronden van iedere training gingen de co-trainer en de trainer van Bureau Tromp samen de training evalueren. Hierbij werd op basis van de reacties van de deelnemers het trainingscurriculum, waar nodig, aangescherpt. Ook tijdens de training was er vanzelfsprekend ruimte voor aanpassingen. Bijvoorbeeld meer aandacht voor het in kaart brengen van processen (Value Stream Mapping) waarbij eventueel eigen processen al werden ingebracht. Hierbij was het ook zaak om het verdere verloop van het projectenprogramma in de gaten te houden. Bepaalde afdelingen of processen die al op korte termijn werden aangepakt konden dan prima als voorbeeld dienen. De gesignaleerde verspillingen waren dan een mooi vertrekpunt en daarnaast toonde het de praktische toepasbaarheid direct aan.

Consultant

Bas Kooijman.

Chat openen
1
­čĺČ Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.