Slimmer werken,
blije klanten

Orly & Endevoets

orly

Onze dienstverlening

Een beproefde methode om Lean en het blijvend verbeteren in een organisatie vorm te geven is een verbeterbord, een centraal bord voor aandragen, het verzamelen, volgen en realiseren van verbeteringen vanuit de werkvloer. Om door middel van deze verbeterborden Orly succesvol de omslag te laten maken naar het blijvend verbeteren stelden we de volgende gefaseerde aanpak op:

Stap 1: De medewerkers laten merken wat Lean voor ze kan betekenen in de praktijk. De medewerkers werden gevraagd om hun grootste irritatie/verbeterpunten op het werk aan te geven. Vanuit deze punten gingen we kijken welke punten we eenvoudig konden weg nemen en of er punten waren die we op wilden pakken in een projectvorm. Onder begeleiding van Bureau Tromp gingen we de aangegeven punten analyseren, bespreken en plannen om aan te pakken.

Stap 2: Blijvend verbeteren een onderdeel laten worden van Orly. Om de medewerkers de ruimte te geven hun werk te blijven verbeteren gingen we met wekelijkse verbetersessies verbeteringen ophalen, voortgang en doorgevoerde verbeteringen bespreken en dit visueel zichtbaar maken door een verbeterbord. Om dit te introduceren startten we onder leiding van Bureau Tromp met het vormgeven van het verbeterbord, het houden van de sessies en gingen we mensen vanuit Orly opleiden deze sessies zelf te houden. Door de begeleiding leerden de medewerkers de verbetersessies vorm te geven en uiteindelijk zelfstandig dit in leven te houden.

Stap 3: Na de introductie van de verbetersessies kwamen we een aantal malen terug voor de coaching en begeleiding van zowel de opgepakte projecten als de verbetersessies. Vanuit deze vaste momenten gingen we kijken of er verdere behoefte was aan ondersteuning van kennis, tools of technieken en bleven we kijken hoe Lean binnen Orly ging leven.

Tussen deze stappen door namen we de tijd om de vorderingen en bevindingen met elkaar te bespreken en eventueel aanpassingen te doen in het programma om ook zelf blijvend te verbeteren.

Op deze manier leerden we Orly om blijvend te verbeteren, zowel met grotere verbeteringen als het blijven aandragen van kleine verbeteringen die het dagelijks werk gemakkelijker maakten. Tevens gingen de medewerkers ervaren dat het werkt, leuk is en ook nog het werk gemakkelijker maakt.

angelique

Consultants

Bas Kooijman

Chat openen
1
­čĺČ Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.