Slimmer werken,
blije klanten

Kempen gemeenten

kempengemeenten-300x115

Onze dienstverlening

Eind 2012 is Omgevingsdienst de Vallei (hierna OddV) opgericht. De gemeenten Barneveld, Ede, Nij- kerk, Scherpenzeel, Wageningen en de provincie Gelderland hebben hun activiteiten rondom bouw en milieu samengevoegd in de omgevingsdienst. Doel van deze uitvoeringsorganisatie is efficiency en een betere dienstverlening bij het verlenen van (milieu)vergunningen en het toezicht op bouw- en milieutaken.

OddV wilde haar proces ter ondersteuning van het uitvoeren van milieu controles efficiënter inrichten met behulp van Lean. Het doel was om de productiviteit per medewerker te vergroten (en daarmee niet meer afhankelijk te zijn van externe inhuur) en uniformiteit te vergroten. Daarnaast diende het nieuwe proces voor milieu controles relevante sturingsinformatie op te leveren om de verbeterde doorlooptijden en kwaliteit voor de toekomst te borgen.
OddV had een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • De opdrachtnemer biedt het project gefaseerd aan met tussentijdse beslismomenten
  • De opdrachtnemer spant zich in om alle betrokken medewerkers (niet alleen het kernteam) enthousiast te krijgen voor de herinrichting van het milieucontroleproces. Hiertoe organiseert de opdrachtnemer een dag training/simulatiespel voor alle betrokkenen. Tijdens deze dag maken deelnemers op een ontspannen en enthousiaste wijze kennis met de basisbeginselen van Lean

Consultants

Reinier Tromp en Armand Rohrböck.

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.