Slimmer werken,
blije klanten

Gemeente Rijswijk

rijswijk

Onze dienstverlening

Om te werken aan een blijvende cultuur van continue verbeteringen, adviseerden wij om Lean te introduceren bij een brede groep medewerkers, dus niet alleen de PI (procesinnovatoren). We stelden voor iedereen die bij een proces betrokken was de kennis te geven die aansloot bij zijn of haar mate van betrokkenheid.

Proceseigenaren en management (opgaven managers):
Deze groep weet hoe zij sturing geeft aan Lean/continu verbeteren binnen de organisatie. Hiervoor volgt deze groep een Lean Champion training (Lean voor leidinggevenden), die onderdeel worden van de ‘Leiderschapsdagen’ die in 2016 van start gaan. De exacte datum staat nog niet vast, en daarom stellen we voor de opgaven managers alvast te betrekken middels een Lean inspiratiesessie.

Procesinnovatoren:
Als begeleiders/trekkers van de procesverbetering, dient deze groep een gevorderde kennis te hebben van de Lean methodiek. Hiervoor volgt de groep een 5-daagse Lean Green Belt (Lean training voor projectleiders/procesmanagers). Met de Lean Green Belt opleiding zijn PI in staat zelfstandig procesverbeteringstrajecten te begeleiden. Daarnaast zullen de PI deelnemen aan een aantal terugkom sessies waarin de deelnemers van elkaar leren en ervaringen delen. Deze training vormt de start van het Lean programma bij gemeente Rijswijk en zal eind september of begin oktober worden georganiseerd.

Procesmedewerkers / opgaven teamleden met rol Innovator
Om de olievlek van Lean te laten verspreiden, krijgen de opgaven teamleden allemaal een verschillende rol. Eén van die rollen is ‘procesinnovator’. Deze medewerkers fungeren als verleng-stuk van de PI als het gaat om procesoptimalisatie, continu verbeteren en Lean. De gemeente Rijswijk kiest ervoor om deze medewerkers zelf op te leiden tot Yellow Belt (1 daagse cursus). Bureau Tromp biedt, los van dit voorstel, een train-de-trainer curriculum (zie addendum) voor de PI. Dit vormt de basis voor een interne Lean Academy.

Overige procesmedewerkers/ opgaven teamleden:
Wanneer medewerkers aan de slag gaan met Lean (onder leiding van de PI), krijgen zij basiskennis van Lean. Hierdoor spreekt iedereen dezelfde taal en krijgen zij nog meer het gevoel van betrokkenheid bij het verbeterproces. Deze groep medewerkers volgt daarvoor een Lean Inspiratie training van een halve dag.

Consultants

Reinier Tromp en Armand Rohrböck.

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.