Slimmer werken,
blije klanten

Koninklijke drukkerij De Bink

index

Onze dienstverlening

Onze aanpak bestaat altijd uit een combinatie van direct projectresultaten laten zien, draagvlak creëren en opleiden. We zorgen ervoor dat we enerzijds processen optimaliseren en daarmee de gewenste resultaten boeken. Anderzijds brengen onze adviseurs hun kennis en vaardigheden over op de medewerkers. Vanuit die gedachte stelden we een Pilottraject voor gericht op een primair proces samen met het opleiden van een beperkte groep medewerkers. In een tweede fase konden nieuwe processen worden geselecteerd en meer medewerkers worden opgeleid. Dit om de toegevoegde waarde van de methodiek aan te tonen zonder direct de gehele organisatie ermee te belasten.
De eerste fase bestond uit de volgende stappen:

1. Bewustwording: Als eerste organiseerden we een bewustwordingssessie voor de betrokken groep medewerkers en het management, waarin we de belangrijkste instrumenten uit de Lean-management toolbox presenteerden. De instrumenten die we behandelden waren direct toepasbaar in bestaande processen en boden daarnaast handvatten voor directe, dagelijkse verbeteringen in de eigen werkpraktijk. Naast het behandelen van theorie, besteedden we een gedeelte van de sessie aan een praktijkvoorbeeld. Aan de hand van een bestaand proces gingen we identificeren wat de verspillingen in het proces waren en hoe het proces geoptimaliseerd kon worden.

2. Inventarisatie van processen: De opdrachtgever had aangegeven dat het planningsproces zich goed leende voor een Lean Six Sigma project. Voor een volledig en gedragen beeld maakten wij samen met de betrokken medewerkers en management een inventarisatie welke andere processen in aanmerking kwamen voor een verbetertraject. Op basis hiervan werd samen met de opdrachtgever bepaald welk proces of processen als eerste werden aangepakt.

3. Meten en analyseren: Van het proces of de processen die voor verbetering in aanmerking kwamen, verzamelden en analyseerden we meetgegevens. Het cijfermatig inzicht over het proces en de procesprestaties, hielp bij het bepalen van oplossingsrichtingen en verbeterpotentieel.

4. Optimaliseren: In een interactieve sessie met medewerkers brachten we de verspillingen in het proces in kaart en bespraken we de uitkomsten van de meting en analyse. Aan de hand van deze inzichten werkten we de oplossingsrichtingen uit in de vorm van een kort actieplan. We maakten daarbij onderscheid tussen quick-wins (werden direct opgelost) en structurele verbeteringen.

carl-copy

Consultants

Bas Kooijman, Reinier Tromp

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.