Slimmer werken,
blije klanten

Vraag

Een veelvoud aan systeem- en structuur wijzigingen binnen De Goudse Verzekeringen (afdeling Schade & AOV) resulteerde in een complexer, tijdrovender en daarmee minder flexibelere procesinrichting. Hierdoor zijn de doorlooptijden (afhandeltijden) opgelopen, heerst er onduidelijkheid omtrent taken en verantwoordelijkheden, vinden er veel werkzaamheden dubbel plaats en ervaren medewerkers een hogere werkdruk. De Goudse heeft Bureau Tromp gevraagd om een Lean Six Sigma programma op te stellen voor de afdeling Schade & AOV.  Met het LSS programma wilde de Goudse de volgende doelstellingen realiseren:

  1. Vereenvoudigen van processen, om daarmee de ervaren dienstverlening voor de klant te
  2. optimaliseren en de werkdruk te verlagen:
  3. Borgen van een verbeterstructuur binnen de afdeling Schade & AOV;
  4. Creëren en overdragen van een continue verbetercultuur onder management en medewerkers.

De Goudse referentie

Onze dienstverlening

Het programma dat wij zijn gestart bestaat uit de volgende fases.

A. Business case

Om in een goed beeld te krijgen van de bestaande situatie voerden we een vooronderzoek uit (de Business case). Hiermee brachten wij de lopende verander-initiatieven, belangrijke procesverstoringen en verspillingen in kaart.

B. Sturen

Het management vervult een essentiële rol in het succes van een verander traject. Daarom heeft Bureau Tromp ervoor gezorgd dat het management (nog voordat het programma van start ging) in staat was om een LSS organisatie aan te kunnen sturen. Daarnaast ligt de nadruk in deze fase op het opleiden van medewerkers. De juiste kennis en kwaliteiten van medewerkers vormen namelijk het fundament voor een succesvol verbeterprogramma.

C. Verbeteren

De eerste stappen van het verbeter programma werken toe naar het uitvoeren van één of meerderde verbeter golven. Verbetering vindt plaats op 3 manieren, namelijk: (1) verbeterprojecten, (2) kaizen projecten en (3) lean op de werkvloer. Op dit moment wordt daar een start mee gemaakt.

D. Programma ondersteuning

Bureau Tromp heeft een management programma ontwikkelt binnen het verbeterprogramma. In het programma management zetten we de kaders neer om project activiteiten te stroomlijnen en besluitvorming te faciliteren.

 

foto website2

‘Bureau Tromp helpt ons met een gedegen, projectmatige aanpak, goede trainingen en hun eigenzinnige, frisse kijk om onze werkwijzen efficiënter te maken. We slagen er hierdoor in doorlooptijden te verkorten, verbeteringen aan te brengen in onze processen en een cultuur van continu verbeteren te realiseren. Hierdoor creëren we ruimte om de klant nog meer persoonlijke aandacht te geven. Dat vinden we bij De Goudse belangrijk.’

Danny Oostveen, Manager Schade Zakelijk en AOV bij De Goudse.

 

Consultants

Armand Rohrbock

Armand Rorhböck.

Profiel-Ivar-460x460

Ivar Rameijs

Meer lezen?

De belangrijkste factor binnen een verbetertraject is de mens. De mens moet immers het traject uitvoeren. Nu wil het zo zijn dat de menselijke kant té vaak vergeten wordt. Onze consultant Rik heeft zich in dit onderwerp verdiept en hier een blog over geschreven. Hier lees je zijn bevindingen, valkuilen en tips. 

Leuk om te lezen? Like, Deel, of Connect!

Volg ons op Linkedin (we delen onze kennis met je)

Of deel het in je netwerk:

[sg_popup id=1]