Slimmer werken,
blije klanten

klantcase de goudse continu verbeteren

Een veelvoud aan systeem- en structuur wijzigingen binnen De Goudse verzekeringen (afdeling Schade & AOV) resulteerde in een complexe, tijdrovende en daarmee minder flexibele procesinrichting. Hierdoor zijn de doorlooptijden opgelopen, heerst er onduidelijkheid omtrent taken en verantwoordelijkheden, vinden er veel werkzaamheden dubbel plaats en ervaren medewerkers een hogere werkdruk. De Goudse heeft Bureau Tromp gevraagd om een Lean Six Sigma programma op te stellen voor de afdeling Schade & AOV.  Met het LSS programma wilde de Goudse de volgende doelstellingen realiseren:

  1. Vereenvoudigen van processen, om daarmee de ervaren dienstverlening voor de klant te
  2. optimaliseren en de werkdruk te verlagen:
  3. Borgen van een verbeterstructuur binnen de afdeling Schade & AOV;
  4. Creëren en overdragen van een continue verbetercultuur voor management en medewerkers.

De Goudse referentie

Onze dienstverlening

Bij aanvang van het traject stelden we ons tot doel klanten een 9+ ervaring te laten beleven waarbij medewerkers niet harder werken maar vooral slimmer werken. In andere woorden: tijd vrijmaken bij medewerkers om deze vervolgens in te zetten voor het creëren van klantwaarde.

De business case

Om in een korte tijd een goed beeld te krijgen van de bestaande situatie binnen de Goudse, hebben we een vooronderzoek uitgevoerd. Daarin hebben we lopende verander-initiatieven, belangrijke procesverstoringen en verspillingen in kaart gebracht. Zo kregen we een beeld waar de grootste verbeterpotentie lag.

Sturing

Het management vervult een vitale rol in het realiseren van een continue verbetercultuur. Zij scheppen de condities voor verandering. Om die reden hebben we het management voorafgaand aan de Lean transformatie bij elkaar gebracht om afspraken met elkaar te maken. Gedurende het traject hebben we middels intervisie het management gecoacht in het geven van het juiste voorbeeldgedrag. 

Opleiden

Naast het management hebben we een groep van 42 medewerkers opgeleid tot Green Belt (10 medewerkers) en Yellow Belt (32 medewerkers) niveau. De Green Belt deelnemers hebben na de training een actieve rol als projectleider gehad bij de uitvoering van de DMAIC projecten en Kaizen projecten.

Projecten en Lean op de werkvloer

Over een periode van een jaar hebben we diverse verbeterprojecten uitgevoerd om vorm te geven aan de wenselijke verbetercultuur bij de Goudse verzekeringen. Sommige projecten waren kort en intensief, andere projecten hadden een langere doorlooptijd. Maar bij Lean gaat het over elke dag een stukje beter; kleine verbeteringen die bij elkaar opgeteld een groot effect hebben. Om tot deze cultuur van continu verbeteren te komen, zorgden we ervoor dat teams dagelijks bezig waren om, in kleine stapjes, het eigen werk te verbeteren. Met klem benadrukken we dat dit binnen de eigen invloedsfeer ligt, omdat veel kleine verbeteringen een veel groter effect hebben dan één grote. Een aantal instrumenten die we hierbij hebben gebruikt zijn: dag- of weekstarts, het gebruik van verbeterborden, 5S, Kanban borden en visueel management.

‘Bureau Tromp helpt ons met een gedegen, projectmatige aanpak, goede trainingen en hun eigenzinnige, frisse kijk om onze werkwijzen efficiënter te maken. We slagen er hierdoor in doorlooptijden te verkorten, verbeteringen aan te brengen in onze processen en een cultuur van continu verbeteren te realiseren. Hierdoor creëren we ruimte om de klant nog meer persoonlijke aandacht te geven. Dat vinden we bij De Goudse belangrijk.’

foto website2
Danny Oostveen, Manager Schade Zakelijk en AOV
bij De Goudse verzekeringen

Wil je meer weten over een Lean Transformatie? Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen op 030 227 0000 of via info@bureautromp.nl. We denken graag met je mee!

Ook interessant:

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.