Slimmer werken,
blije klanten

Lean to the future: Vergroot je productiecapaciteit in Nederland

Ben jij klaar om je productiecapaciteit in Nederland te verhogen? Dan is dit artikel voor jou! Recentelijk zag ik bedrijven, die door het succesvol toepassen van Lean methoden en technieken, hun productiecapaciteit kunnen uitbreiden. Waarom zou je nog werk uitbesteden naar landen met lage lonen, als je het ook hier in Nederland kan doen? 

Natuurlijk is het niet eenvoudig, maar overwegingen zoals toegevoegde waarde, complexiteit en strategische aspecten spelen een rol bij de beslissing om te outsourcen. Zelfs als alle lichten op groen staan, betekent het niet automatisch dat je werk kan outsourcen. Veel bedrijven kiezen bewust om hun productiecapaciteit in Nederland te houden.

De gedachte achter Lean Manufacturing 

Doordat je je richt op het vergroten van de klantwaarde, waarbij je activiteiten die weinig of geen waarde toevoegen reduceert of wegneemt, verhoogt dit de concurrentiekracht. Hierdoor ontstaat er ruimte voor capaciteitsuitbreiding. Dit is de gedachte achter Lean Manufacturing. Bedrijven die Lean toepassen stroomlijnen hun processen, waardoor deze beheersbaarder en voorspelbaarder worden. Dit kan leiden tot groei of handhaving van de eigen productiecapaciteit. 

Vergroten van de concurrentiekracht 

Om de concurrentiekracht te vergroten door Lean methoden en technieken, moet een bedrijf beter gaan scoren op de beslissende criteria voor de klant. Denk hierbij aan prijs, levertijd en betrouwbaarheid, kwaliteit, service en in toenemende mate duurzaamheid. Lean Manufacturing richt zich op reductie van doorlooptijd, waardoor kosten dalen en beheersbaarheid toeneemt, waarbij het juiste kwaliteitsniveau een harde voorwaarde is. 

Dit zorgt ervoor dat de processen beter beheersbaar zijn, maar ook dat alle medewerkers worden betrokken bij verbeterstappen, wat leidt tot hogere betrokkenheid en tevredenheid, en daarmee een positieve cultuurverandering. Lean to the future

Praktijk wijst uit 

In de praktijk blijkt dat Lean methoden en technieken lastig te implementeren zijn, en weerstand tegen verandering spelen hierbij een grote rol. Directie en middenmanagement moeten hier nadrukkelijk en consequent aandacht aan besteden. Het is een uitdaging om je personeel mee te krijgen in de verandering en hen te overtuigen van de voordelen van Lean. Daarvoor heb je een heldere visie, communicatie en betrokkenheid van alle medewerkers nodig. Op een systematische en gestructureerde manier werken, met duidelijke stappen en verantwoordelijkheden, is een essentieel onderdeel.  

Realiseer je dat Lean een continu proces is en dat verandering niet over één nacht ijs gaat. Het vraagt consequent volharden in de weg naar continue verbeteren van hoog tot laag in de hele organisatie. Daarbij is het van belang voldoening te putten uit iedere succesvol afgelegde stap. 

Om de succesvolle implementatie van Lean methoden en technieken te versnellen, is het raadzaam om een kundige interne (of eventueel externe) consultant of coach in de arm te nemen die het proces begeleidt en ondersteunt. Investeer daarnaast in mensen en middelen om de verandering tot een succes te maken. Deze investering komt er dubbel en dwars uit door de verbetersuccessen. 

Lean is van toegevoegde waarde 

Dus, wil je ook je concurrentiekracht vergroten en hiermee je capaciteit uitbreiden en/of waarde creatie verhogen? Dan is Lean een krachtige tool om processen efficiënter en effectiever te maken. Zoals eerder vermeldt vergt het wel de nodige inspanning en inzet. Door consequent en op een gestructureerde manier te werk te gaan, kunnen organisaties echter significante verbeteringen bereiken en hun concurrentiepositie versterken. Wie weet ben jij de volgende, die door Lean verbeteringen, in Nederland zijn of haar productiecapaciteit verhoogt!  

Massimo Schutte

Over de auteur: Lotte van Nifterik

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.