Slimmer werken,
blije klanten

Lean in het onderwijs

Slimmer werken? Blije leerlingen!

Lean Onderwijs

Wie denkt dat het onderwijs een stilstaande sector is heeft het mis: Het onderwijs staat namelijk voor een groot aantal veranderingen. Zo bestaan de onderwijstrends voor 2018-2019 onder andere uit een belangrijkere rol voor IT in lesprogramma’s en meer ruimte en ondernemerschap voor de leerling. Daarnaast wordt onderwijs steeds internationaler en wordt de kwaliteit van onderwijs meetbaar en zichtbaar gemaakt. Zo wordt jaarlijks de Keuzegids gepubliceerd.

Onderwijsinstellingen (waaronder basis- en middelbare scholen, universiteiten en hogescholen) streven ernaar de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Om dit voor elkaar te krijgen kijken steeds meer instellingen naar de Lean-methode om deze verbeterslagen te maken.

Lean inzetten in de klas

Lean richt zich op het verbeteren van processen vanuit het perspectief van de klant. Als we deze uitspaak toepassen op het onderwijs concluderen we al vrij snel dat het hier gaat om het vergroten van de kwaliteit voor de scholier/student. Dit betekent dat lesprogramma’s meer en meer moeten voldoen aan de verwachting van de student.

Deze verwachtingen kunnen zeer uiteenlopen: Van de invulling van stages, tot lestijden (roostering), werkvormen, huiswerk, baangaranties, examinering en begeleiding van de docent. Met zoveel verwachtingen is het niet de vraag òf we met verbeteren aan de slag kunnen gaan, maar waar te beginnen?

Een goed startpunt is om op kleine schaal te starten met continu verbeteren: Elke dag een stap beter willen doen dan de dag ervoor. In de klas zie je steeds meer dat docenten elkaar evalueren, samen de lesstof relevanter en actueler willen maken. Het gebruik van verbeterborden  en overlegstructuren als dag- en weekstarts worden hier vaak voor gebruikt. We hebben een aantal relevante artikelen geschreven over het toepassen van Lean:

Vraag onze poster aan

De basis van Lean ligt in het wegnemen van verspillingen.  We hebben een poster ontwikkeld met daarop de ‘8 verspillingen’. Wil je deze poster ontvangen? Ga dan naar deze pagina.

 

Lean in het onderwijs event

Op donderdag 29 november vond ons kleinschalige Lean in het Onderwijs event plaats. Een ochtend vol interactie en uitwisseling van kennis en ervaring. We bedanken de deelnemers voor hun bijdrage en kijken terug op een zeer geslaagde dag. Hier lees je het verslag van de dag.

Referenties in het onderwijs:

 

Benieuwd wat we kunnen doen voor jou?

Wij denken graag met je mee! Neem vrijblijvend contact met ons op.