Slimmer werken,
blije klanten

FMEA – Failure Mode and Effect Analyse (+ een voorbeeld)

De FMEA is ontwikkeld door medewerkers van het leger in 1950 voor het bestuderen van problemen die voort zouden kunnen komen uit het disfunctioneren van het militaire systeem. Later is de FMEA ook gebruikt door NASA. En voor het eerst in de auto-industrie door Ford en Toyota.

De verschillende fasen:

De measure fase is voor het relateren  van processtappen aan input variabelen, de Analyse fase voor het vinden van de root cause(s) in een proces. En de Control fase voor het verzachten van risico’s in een nieuwe situatie.

Waarom zou je FMEA inzetten?

Een FMEA onderzoekt het gevolg van het mogelijke falen van een product of proces. Zodoende kunnen we op voorhand constructieve (proces)maatregelen treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlagen of de impact verminderen.

Wat is het doel?

Een FMEA wordt uitgevoerd om op een gestructureerde manier:

 • Oorzaken van problemen en mogelijke zwakke plekken te vinden waardoor een probleem kan ontstaan in product, service of proces.
 • Het risico dat de klant of organisatie bij een specifieke fout in te schatten.
 • Prioriteiten te kunnen toekennen voor verdere analyse (Analyze Fase).
 • Maatregelen, voor risico beperking en fout voorkoming, te definiëren en te prioriteren (Control Fase).
 • Input te verzamelen voor het ‘out of control action plan’ (OCAP).

Lees ons vorige blog om te zien in welke stappen je een FMEA maakt inclusief Whitepaper.

Een FMEA kun je maken op verschillende momenten:

 • Wanneer bestaande ontwerpen of processen veranderen.
 • Wanneer nieuwe systemen, processen of producten worden ontwikkeld.
 • In de design fase: om de risico van een project te begrijpen.
 • Measure: relateren van proces stappen aan KPIV’s (key process input variabele) gerelateerd aan het risico en om KPIV’s te prioriteren.
 • Analyse fase: begrijpen van de verbeter implementatie risico’s.
 • Improve: om de effectiviteit van een control plan in te schatten.

Het berekenen van een FMEA:

Na het invullen van een FMEA bereken je het Risk Priority Number om te bepalen welke processtappen het grootste risico hebben.

Het berekenen van de FMEA gebeurd aan de hand van een drietal indicatoren waarbij elke indicator individueel wordt gescoord. Aan het eind van het scoren van de indicatoren vermenigvuldig je de aantallen met elkaar om zo het Risk Priority Number te berekenen. Dit geeft de mate van risico aan. Hoe hoger het RPN hoe hoger het risico dat wordt gelopen.

Severity (S) = Hoe ernstig de fout?

Dit onderdeel geef je een score van 1 t/m 10. Waarbij 10 staat voor gevaarlijk hoog en een voor geen ernst.

Occurance (O)= Hoe vaak komt de fout voor?

Dit onderdeel geef je een score van 1 t/m 10. Waarbij 10 staat voor erg hoog en 1 voor minimaal.

Detection (D) = Wat is de kans dat de fout wordt opgemerkt? Waarbij 10 staat voor onmogelijk en 1 voor zeker te detecteren.

RPN = Risk Priority Number

RPN = S x O x D

Klik hier voor de gradaties van de scoren.

Het vullen van een FMEA:

Verschillende acties bij RPN:

RPN Level Action
> 300 Kritisch Onderneem snel actie breng RPN terug naar 125
125 – 300 Gering Onderneem actie breng RPN terug naar 125
< 125 Minimaal Kan later op gereageerd worden

Note:

 • Bij een RPN groter dan 125 is actie noodzakelijk.
 • Als op een van de gebieden: Severity, Occurance, Detection een 10 wordt gescoord is verder onderzoek noodzakelijk.
 • Pas de schaalverdeling aan dat deze past binnen de organisatie.

Een voorbeeld van een FMEA

Iedereen is wel bekend met een pinautomaat. Zeker op drukke dagen zoals een Koningsdag waar er veel wordt gepind is het altijd de vraag of je niet een gelijk scherm te zien krijgt waarop staat dat de pinautomaat buiten gebruik is. Maar ook met de digitalisering hebben we wel eens last van netwerkstoringen. Klik hier voor een voorbeeld van een FMEA voor een pinautomaat.

In 10 stappen naar een FMEA

Vul hieronder je gegevens in en download het FMEA template.

Vul hem vervolgens in aan de hand van de volgende 10 stappen:

 1. Beschrijf de processtappen in de eerste kolom
 2. Schrijf per processtap op wat er mogelijk fout kan gaan
 3. Omschrijf wat er met de klant en proces gebeurt als de fout optreed
 4. Beoordeel hoe ernstig dit effect is (Severity)
 5. Identificeer de oorzaken van de fout (gebruik 5x waarom om tot de kernoorzaak te komen)
 6. Beoordeel hoe vaak de fout voor komt (Frequency of occurence)
 7. Beoordeel hoe lang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt (Likelihood of detection)
 8. Sorteer de ‘Risk Priority Numbers’ van hoog naar laag en bespreek dit met het team. Het sorteren helpt om focus aan te brengen binnen het team en de discussie aan te gaan over welke processtappen eerst aangepakt moeten worden
 9. Stel concrete maatregelen op met verantwoordelijke personen
 10. Voer de maatregelen uit en beoordeel opnieuw de ‘frequecy of occurence’ en ‘likelihood of detection’. Door de genomen maatregelen zal de mogelijke fout minder vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt worden zodra deze zich voordoet. De ernstigheid (‘severity’) van het mogelijk falen voor de klant of het proces zal in de meeste gevallen gelijk blijven

Over de auteur: Bureau Tromp

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.