Slimmer werken,
blije klanten
Tools | Lean

Wat is de PDSA-cirkel?

De afkorting PDSA staat voor Plan, Do, Study, Act. Het is een veelgebruikte methode om te verbeteren. De cirkel geeft aan dat het een continu proces van verbeteren is. PDSA vs PDCA De PDCA-cirkel is het bekendere broertje van de PDSA-cirkel. Als je zoekt op de PDSA-cirkel, dan zul je ook veelal verwezen worden naar […]

Tools | Six Sigma

Cost of Poor Quality (COPQ): Een belangrijke Six Sigma tool

Er is in de wereld sprake van heel veel verspilling doordat we de dingen niet in één keer goed doen. Dat leidt behalve tot veel tijdverspilling ook tot verspilling van schaarse hulpbronnen: onnodig energieverbruik, onnodig materiaalverbruik en extra milieubelasting (bijv. vervuiling). Deze Cost of Poor Quality (COPQ) verdwijnen wanneer systemen, producten en processen perfect zijn. […]

Methode

Wat voegt Earned Value Management (EVM) toe?

Earned Value Management (EVM) ontstond in de jaren zestig als een specialisme op het gebied van financiële analyse in overheidsprogramma ‘s van de Verenigde Staten. Daarna is het een belangrijke tak van projectmanagement en kostenengineering geworden. Project management research onderzoek naar de bijdrage van EVM aan een succesvol project suggereert een matig sterke positieve relatie. […]

Methode

SMART: Wat betekent het precies?

Je hoort het vaak: “werk jij wel SMART of zullen we dit even SMART maken”. Maar wat betekent SMART nu precies en hoe kan jij dit ook gaan gebruiken? In dit artikel vertellen wij je alles over SMART. SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden De letters SMART zijn zoals je ziet een afkorting, je […]

Methode

Welke feedback methodes zijn er?

Één van de belangrijkste doelen van Lean Six Sigma is continu blijven verbeteren. Dat klinkt makkelijker dan dat het in werkelijkheid is. Continu verbeteren is niet iets wat je als organisatie besluit om van de ene op de andere dag in te voeren. Organisaties gebruiken verschillende tools of technieken om een cultuur te creëren waarin […]

Algemeen

Kwaliteitsmanagement, welke hulpmiddelen kan ik gebruiken?

Kwaliteitsmanagement houdt zich bezig met het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de klant of organisatie. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit van producten, productieprocessen, diensten of de organisatie zelf. Kwaliteitsmanagement is iets wat niet op één plek binnen de organisatie zit, maar terug moet komen binnen alle afdelingen […]

Tools | Lean

Celproductie en het bereiken van flow

Binnen werkprocessen is men altijd op zoek naar flow. De vraag die daarbij vaak naar voren komt is: hoe kunnen we er voor zorgen dat de waarde toevoegende tijd zo groot mogelijk is en dat er continu aan producten wordt gewerkt? Een mogelijkheid om dit op te lossen is het implementeren van celproductie. Wat is […]

Algemeen

Het belang van SMART doelen

De SMART doelen staan voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. De meeste mensen kennen of herkennen deze vijf termen wel. En ook dat ze verband houden met het formuleren van doelstellingen of acties. Het belang ervan wordt echter minder onderkent. Wellicht is dat ook de voornaamste reden dat doelen zo vaak niet SMART worden […]

Methode

Activiteiten prioriteren met de Eisenhower matrix

De Eisenhower matrix is een kwadrant met meer diepgang dan het tweedimensionale figuur op het eerste oog doet vermoeden. Het wordt gebruikt om prioriteit aan te brengen tussen verschillende activiteiten. Oud-president Eisenhower van de Verenigde Staten zou de geestelijk vader zijn van het model. Naar verluidt heeft het toepassen ervan hem veel succes opgeleverd in […]

Methode

Succesvolle interactie met de ‘Roos van Leary’

De Roos van Leary is een model dat er op het eerste gezicht ingewikkeld uitziet, maar dat eigenlijk niet is (zie figuur 1). In dit artikel leg ik je het model uit aan de hand van een voorbeeld. Geschetste voorbeeldsituatie Wellicht herken je je in de volgende situatie: Je bent in gesprek met een collega […]

Chat openen
1
💬 Heb je hulp nodig?
Hi! Kan ik je ergens mee helpen? Open de chat en stel je vraag.